Milieu-,
maatschappij- en
governanceverslag
2021

Badri Kothandaraman

Een brief van onze 
President en CEO.

In dit milieu-, maatschappij- en governanceverslag 2021 (Environmental, Social, and Governance report, "ESG-verslag") wordt ingegaan op de inspanningen van Enphase om voor iedereen een duurzame toekomst mogelijk te maken. Sinds de publicatie van ons eerste ESG-verslag in 2020 hebben we vooruitgang geboekt in het meten van onze koolstofvoetafdruk, het cultiveren van een diverse, inclusieve werkomgeving en het vergroten van het bewustzijn omtrent ESG binnen het bedrijf. We bouwen hierop voort om langetermijndoelen vast te leggen die aansluiten bij de behoefte aan duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau. Ik blijf dan ook optimistisch over de toekomst van onze ESG-inspanningen.

Badri Kothandaraman

President en CEO

Wat we in 2021 hebben bereikt

Lees meer over de wereldwijd toonaangevende producent van micro-omvormers.
ESG-42+million microinverters shipped

meer dan 42 miljoen

micro-omvormers verzonden¹
43.4TWh of cumulative shipments

43,4 TWh

verzendingen in totaal
300+MWh of storage

meer dan 300 MWh

opslag¹
1.9 miliion system deployed

1,9 miljoen

systemen geïmplementeerd¹

De resultaten van ons harde werk

Kom meer te weten over onze bijdragen en de impact ervan.

31 miljoen

ton CO₂e in de atmosfeer voorkomen, genoeg om 3,9 miljoen huishoudens een jaar lang van energie te voorzien²

122 miljard

km minder afgelegd met een gemiddelde, op benzine rijdende personenwagen²

13 miljard

liter minder benzine verbruikt²

8366

windturbines die een jaar draaien²

1,2 miljard

gloeilampen vervangen door ledlampen²

14,5 miljard

hectare aan bos geplant in de VS in één jaar²

¹ Per 31 december 2021

² Schatting gebaseerd op gegevens van door Enphase beheerde systemen op 31 december 2021, geëxtrapoleerd voor niet-beheerde systemen op basis van cumulatieve verkoopcijfers; CO₂e-berekeningen op basis van EPA-broeikasgascalculator.

Milieu

We hebben hoogwaardige energiebeheeroplossingen voor de opwekking van zonne-energie, thuisbatterijen, het opladen van elektrische voertuigen (EV), een slimme belastingregeling, en bewaking en beheer in de cloud. Hoewel we met onze producten en diensten rechtstreeks inspelen op de dringende uitdagingen die de klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme economie met zich meebrengen, beseffen we dat we dit alleen kunnen blijven doen als we aandacht besteden aan en onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact op het milieu binnen de hele waardeketen.

Mensen

We werken aan een bedrijfscultuur waarbij iedereen bij Enphase zich gewaardeerd en gelijk behandeld voelt. We bevorderen het welzijn van onze medewerkers door faciliteiten en incentives te bieden. We hebben de basis gelegd voor een robuust talentmanagementprogramma dat rekrutering, loopbaanontwikkelingstrajecten en wereldwijde leiderschapsontwikkeling omvat. Zo kunnen onze medewerkers hun volledige potentieel benutten en voldoening uit hun werk halen.

Maatschappij

Bij Enphase nemen we onze verantwoordelijkheid om meer mensen toegang te geven tot schone energie heel serieus. We zetten ons in voor een schoner, betrouwbaarder en performanter energienetwerk en werken met tal van betrokken partijen samen om schone energie wereldwijd hoger op de agenda van beleidsmakers te krijgen.

Governance

We evalueren regelmatig uiteenlopende risico's die verband houden met klimaatverandering, bestuur, mensenrechten, integriteit, werknemerstevredenheid, financiën, informatietechnologie en andere bedrijfsprocessen om een krachtige interne governance met duidelijke communicatie te waarborgen. In het kader van onze kernprincipes voor governance nemen we deel aan de ontwikkeling van het beleid en de regelgeving over de hele wereld.

Lees meer over onze impact in het verleden en bekijk het verslag van 2020

Download het verslag van 2020