Juridische kennisgevingen en beleid van Enphase

Privacybeleid

Privacybeleid

Wij hebben ons Privacybeleid bijgewerkt, met ingang van 16 september 2021.

Dit "Privacybeleid" beschrijft de privacypraktijken van Enphase Energy, Inc. en onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk, "Enphase", "wij", "ons", of "onze") in verband met

Wij noemen de hierboven genoemde items samen de "Service". Dit Privacybeleid beschrijft de rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor individuen met betrekking tot hun gegevens. Wij gebruiken de verwijzing naar "Klant" om iedereen te beschrijven die Enphase-producten of -diensten koopt, zich bij ons heeft geregistreerd voor een online account voor het gebruik van een deel van de Service (elk, een "Enphase-account") of onze websites of mobiele applicaties heeft bezocht. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om de Service niet te gebruiken. Enphase kan aanvullend of supplementair privacybeleid verstrekken aan personen voor specifieke producten of diensten die wij aanbieden op het moment dat wij persoonsgegevens verzamelen. Het aanvullende privacybeleid bepaalt hoe wij de gegevens mogen verwerken in het kader van het specifieke product of de specifieke service.

Hieronder verstrekken wij belangrijke informatie voor personen die zich in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk (gezamenlijk "Europa" of "Europees") bevinden.

Inhoudsopgave

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Gegevens die u aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de Service of anderszins kan het volgende omvatten:

 • Zakelijke en persoonlijke contactgegevens, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en fysiek adres, telefoonnummer, beroepstitel en bedrijfsnaam.

 • Content die u kiest te uploaden naar de Service, zoals tekst, afbeeldingen, audio, video en digitale handtekeningen, samen met de metagegevens verbonden aan de bestanden die u uploadt.

 • Profielgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord die u kunt instellen om een online account bij ons aan te maken, uw accountnaam, accountnummer, Enphase systeemidentificatienummer, foto, interesses en voorkeuren.

 • Registratie-gegevens, zoals informatie die verband kan houden met een dienst, een account of een evenement waarvoor u zich inschrijft.

 • Feedback of correspondentie, zoals informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt met vragen, feedback of anderszins online met ons correspondeert.

 • Demografische gegevens, zoals uw adres, stad, staat, land van verblijf en postcode.

 • Zonne-energie gegevens, zoals uw energieproductie, elektriciteitsrekening, en zonne-energie installatie contract.

 • Locatiegerelateerde gegevens, zoals informatie met betrekking tot uw zonne-energie installatie, met inbegrip van het daktype, de grootte van het huis, de configuratie-instellingen van de apparatuur, het gebruik van apparaten, gegevens over de micro-omvormer, configuratie-instellingen van het systeem, gegevens over stroomonderbrekers en panelen, vergunningsinformatie en foto's.

 • Financiële gegevens, zoals uw financiële rekeningnummer, betaalkaartinformatie, elektriciteitsrekening en inkomensinformatie.

 • Transactiegegevens, zoals informatie over uw factuuradres, betalingen aan en van u, fiscaal identificatienummer (indien van toepassing), klantnummer, en andere details over producten of diensten die u bij ons heeft gekocht.

 • Gebruiksgegevens, zoals informatie over de manier waarop u de Service gebruikt en met ons communiceert, met inbegrip van informatie die verband houdt met een meteridentificatie (merk, model en serienummer) of verhoogde omzetcijferige metergegevens (zoals cumulatieve tellerstandwaarden vanaf het einde van de maand), outputinformatie, efficiëntie en andere technische variabelen, content die u uploadt naar de websites of anderszins aan ons verstrekt, en gegevens die u verstrekt wanneer u interactieve functies van de Service gebruikt.

 • Marketinggegevens, zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van communicatie over onze activiteiten, evenementen en publicaties, en details over de manier waarop u met onze communicatie omgaat.

 • Andere gegevens die wij mogelijk verzamelen en die hier niet specifiek wordt vermeld, maar die wij zullen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid of zoals anderszins bekendgemaakt op het moment van verzameling.

Gegevens die wij verzamelen via onze producten: Het Envoy™ gateway-product (als stand-alone product of als onderdeel van een Enphase Combiner™-product, elk een "Envoy") is de netwerkhub die elke module en micro-omvormer van een Enphase-systeem verbindt met onze monitoring- en beheersoftware. Zodra de Envoy met het internet is verbonden, begint het uw zonne-energie, locatiegerelateerde- en gebruiksgegevens aan ons te rapporteren en zal dit blijven doen zolang deze online is.

Gegevens die wij verkrijgen van sociale mediaplatforms. Wij kunnen pagina's voor Enphase aanhouden op sociale mediaplatforms, zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram en andere platforms van derden. Wanneer u onze pagina's op die platforms bezoekt of er interactie mee heeft, is het privacybeleid van de platformprovider van toepassing op uw interacties en hun verzameling, gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens. U of de platforms kunnen ons informatie verstrekken via het platform, en wij zullen dergelijke informatie behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gegevens die wij van andere derden verkrijgen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen uit bronnen van derden. Een zakenpartner, zoals een installateur van zonne-energiesystemen, kan bijvoorbeeld uw contactgegevens met ons delen als u interesse heeft getoond in specifieke informatie over onze producten of diensten, of de soorten producten of diensten die wij aanbieden. Evenzo kan een zakenpartner profiel- of registratiegegevens delen als hij u helpt bij het opzetten van een Enphase-account. Wij kunnen uw persoonsgegevens verkrijgen van andere derden, zoals marketingpartners, openbaar toegankelijke bronnen, bestaande Enphase-klanten en dataleveranciers. In bepaalde omstandigheden verzamelt Enphase uw persoonsgegevens van uw installateur op uw aanwijzing. Als u een klant bent van een installateur, neem dan contact op met de installateur met betrekking tot hun relevante privacybeleid.

Cookies en andere gegevens verzameld door geautomatiseerde middelen. Wij, onze serviceproviders en onze zakelijke partners kunnen automatisch gegevens over u, uw computer of mobiel apparaat, en activiteiten die op of via de Service plaatsvinden, registreren. De gegevens die automatisch verzameld kunnen worden omvatten het type besturingssysteem en versienummer van uw computer of mobiel apparaat, fabrikant en model, apparaatidentificatie (zoals de Google Advertising ID of Apple ID voor adverteren), browsertype, schermresolutie, IP-adres, de website die u bezocht voordat u naar onze website navigeerde, algemene locatie-informatie zoals stad, staat of geografisch gebied; en informatie over uw gebruik van en handelingen op de Service, zoals pagina's of schermen die u heeft bekeken, hoe lang u op een pagina of scherm heeft doorgebracht, navigatiepaden tussen pagina's of schermen, informatie over uw activiteit op een pagina of scherm, toegangstijden, en duur van toegang. Onze serviceproviders en zakelijke partners kunnen dit soort informatie in de loop van de tijd en over websites en mobiele applicaties van derden verzamelen. Als het een Enphase-reclamepartner is die uw persoonsgegevens heeft verzameld, zal zijn privacybeleid het gebruik van die gegevens regelen. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken, zoals verzameld op de wijze zoals beschreven in deze paragraaf, verwijzen wij u naar het onderstaande gedeelte getiteld "Om advertenties weer te geven".

Op onze webpagina's wordt deze informatie verzameld met behulp van cookies, browser-webopslag (ook bekend als lokaal opgeslagen objecten, of "LSO's"), web beacons, en soortgelijke technologieën. Onze e-mails kunnen ook web beacons bevatten. In onze mobiele applicaties kunnen wij deze gegevens rechtstreeks verzamelen of via ons gebruik van software development kits ("SDK's") van derden. SDK's kunnen derden in staat stellen om gegevens direct vanuit onze mobiele applicatie te verzamelen.

Zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Verwijzingen. Gebruikers van de Service kunnen de mogelijkheid hebben om andere personen naar ons door te verwijzen. Als u een bestaande gebruiker bent, mag u alleen een doorverwijzing naar ons sturen als u toestemming heeft om de contactgegevens van de doorverwijzing aan ons te verstrekken, zodat wij contact met hen kunnen opnemen.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden en zoals anders beschreven in dit Privacybeleid of op het moment van het verzamelen

Om onze activiteiten uit te voeren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • onze activiteiten (met inbegrip van de Service) aan te bieden, te beheren en te verbeteren;

 • informatie te verstrekken over onze producten en diensten;

 • uw gebruikersprofiel op de Service op te stellen en te onderhouden;

 • beveiligingsfuncties van de Service mogelijk te maken, zoals door u beveiligingscodes te sturen via e-mail of tekst, en door apparaten te onthouden vanaf welke u zich eerder bij de Service heeft aangemeld;

 • de sociale functies van de Service te vergemakkelijken, zoals het aanbieden van een chat- of berichtenfunctie;

 • met u te communiceren over de Service, onder meer door u berichten te sturen over het energieverbruik en de energieproductie van uw systeem, aankondigingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, ondersteuning, servicegerelateerde zaken en administratieve berichten;

 • met u te communiceren over evenementen, programma's of wedstrijden waaraan u deelneemt;

 • uw behoeften en interesses te begrijpen, en uw ervaring met de Service en onze communicatie te personaliseren;

 • het verlenen van klantenondersteuning en onderhoud voor de Service; en

 • te reageren op uw verzoeken, vragen en feedback.

Voor onderzoek en ontwikkeling. Wij analyseren uw gebruik van de Service (met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals demografische gegevens) om de Service te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en om ons bedrijf te marketen en te promoten.

Om marketing en promotionele communicatie te sturen. Wij kunnen Enphase-gerelateerde marketingcommunicatie verzenden zoals toegestaan door de wet. Ontvangers van onze marketingcommunicatie zullen de mogelijkheid hebben om zich af te melden voor onze marketing en promotionele communicatie zoals beschreven in de Opt-out van marketing sectie hieronder.

Om advertenties weer te geven. Wij kunnen samenwerken met reclamepartners om advertenties op de Service of elders online weer te geven. Onze derde partij adverterende partners (b.v. Google Ads, Google Analytics, Facebook en anderen) kunnen automatisch informatie over u verzamelen wanneer u de Service gebruikt door methodes zoals cookies en andere tracking technologieën (zoals verder hieronder beschreven). Dergelijke derden-adverteerders kunnen dergelijke gegevens over u gebruiken om advertenties op de Service of elders online weer te geven, en dergelijke advertenties kunnen op u gericht zijn op basis van uw gebruik van de Service of uw activiteit elders online. Om meer te weten te komen over uw keuzes in verband met advertenties die aan u geleverd worden door onze derde reclamepartners, zie de sectie hieronder getiteld "Gerichte online reclame".

Gericht online reclame omvat het tonen van advertenties op sociale media via programma's die worden aangeboden door partners zoals Facebook Lookalike Audience. Facebook Lookalike Audience stelt ons in staat om gebruikers van Facebook te targeten die "lijken op" onze bestaande of potentiële klanten. Een Lookalike Audience gebruikt een bestaande aangepaste/op maat gemaakte doelgroep als een "zaadje", dat identificatoren kan bevatten die wij hen verstrekken, zoals uw e-mailadres, of online identificatoren die automatisch door hen worden verzameld, zoals uw gebruiksinformatie of apparaatgegevens. Daartoe kunnen wij, voor zover wettelijk toegestaan, uw contactgegevens doorgeven aan Facebook, zodat Facebook op basis daarvan een publiek van vergelijkbare gebruikers kan samenstellen. Lookalike Audiences helpen mensen te bereiken die op u lijken voor doeleinden zoals klantenwerving, websiteregistratie en merkbekendheid. Wij verstrekken geen gegevens die onder de AVG vallen voor Facebook Lookalike Audience zonder specifieke toestemming.

Om te voldoen aan de wet. Wij gebruiken uw persoonsgegevens als wij dat nodig of gepast achten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals om te reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties.

Ter bescherming van rechten, fraudepreventie en veiligheid. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties en particuliere partijen wanneer wij dit noodzakelijk of gepast achten om: (a) onze, uw of andermans rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen (inclusief door het indienen en verdedigen van juridische claims); (b) de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Service af te dwingen; en (c) te beschermen tegen, onderzoeken naar en afschrikken van frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten.

Met uw toestemming. In bepaalde omstandigheden kunnen wij u specifiek vragen in te stemmen met het verzamelen, gebruiken of delen van uw persoonsgegevens, zoals wanneer dit wettelijk vereist is of in verband met een specifiek aanbod waaraan u verkiest deel te nemen.

Om anonieme, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens te creëren. Wij kunnen anonieme, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens creëren van uw persoonsgegevens en van andere personen van wie wij persoonsgegevens verzamelen. Wij maken van persoonsgegevens anonieme, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens door informatie te verwijderen die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maken voor u. Wij kunnen deze anonieme, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens gebruiken en delen met derden voor onze rechtmatige zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren en verbeteren van de Service en het promoten van ons bedrijf.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven met de volgende entiteiten.

Met uw Toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met uw toestemming of zoals anders door u geïnstrueerd.

Gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en filialen, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid.

Serviceproviders. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde bedrijven en personen die namens ons diensten verlenen of ons helpen de Service te exploiteren (zoals betalingsverwerkers, klantenondersteuning, hosting, analyse, e-maillevering, marketing, databasebeheer, alsmede diensten voor het voorbereiden en aanvragen van vergunningen en kortingen).

Derde Partij Energie aanbieders. Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens delen of onze serviceproviders opdracht geven om uw persoonsgegevens te delen met derde partij energie aanbieder partners of derde partij energie aanbieder partners in staat stellen om direct gegevens te verzamelen via onze Service. Bijvoorbeeld, als u zich wilt aanmelden bij een derde partij energie aanbieder (zoals een nutsbedrijf of een energie-aggregator), kunnen wij uw gegevens met deze leverancier delen. Dit omvat, zonder beperking, uw naam, e-mailadres, informatie over de locatie van het systeem, informatie over de meteridentificatie en gegevens over de verhoogde opbrengst van de meter. Elk dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij energie aanbieder, zoals uiteengezet in deze paragraaf, wordt beheerst door het privacybeleid van deze leverancier. Wij raden u dan ook aan om het privacybeleid van de derde partij energie aanbieder door te nemen om uzelf te informeren over de privacypraktijken van die entiteit voordat u toestemming geeft.

Installateurs en hun partners. Als u ons toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens delen met een installateur van Enphase-systemen om een transactie te vergemakkelijken, uw Enphase-product te bewaken en te onderhouden, klantenservice te bieden en/of voor andere doeleinden. Dit kan het energieverbruik en de gebruikstijden van uw systeem omvatten. De installateur kan samenwerken met andere bedrijven waarmee uw gegevens worden gedeeld (bijvoorbeeld voor rapportagediensten voor certificaten voor hernieuwbare zonne-energie ("SREC"), derden-eigenaren als u uw systeem financiert via een lease- of stroomafnameovereenkomst, of systeemonderhoudsbedrijven).

Ontwikkelaars die onze API gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens en prestatiegegevens over uw systeem delen met ontwikkelaars via onze API. Het delen van gegevens gebeurt na uw schriftelijke toestemming. Wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met de ontwikkelaars die onze API gebruiken voor alle gegevens die wij met hen delen, maar afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken voor alle andere verwerkingsactiviteiten die zij ondernemen. Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, kunt u contact opnemen met ons of met de ontwikkelaar.

Sociale media netwerken en adverteerders. Afhankelijk van uw marketingvoorkeuren, delen wij gegevens met sociale media netwerken, zoals Facebook, en adverteerders om u onze advertenties op andere platforms te presenteren. Wij kunnen bijvoorbeeld met Facebook acties delen die u op onze website onderneemt, zoals uw bezoeken aan onze website, uw interacties op onze website, het gebruik van Facebook tools zoals Facebook Connect, en gegevens verzameld via cookies of soortgelijke technologieën, waaronder de Facebook pixel. Dit stelt ons in staat de effectiviteit van onze reclame te meten, onze marketingpraktijken te verbeteren en helpt ons u relevantere reclame te bieden (ook op sociale media zoals Facebook): voor deze activiteit zijn wij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijk met Facebook Ierland. Dit betekent dat wij u deze mededeling moeten doen toekomen, maar u moet contact opnemen met Facebook als u uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen. Meer informatie, waaronder hoe Facebook u in staat stelt uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, en vervolgens uw informatie verwerkt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke, vindt u in het gegevensbeleid van Facebook Ierland .

Andere gebruikers van de Service en het publiek. Wij kunnen functionaliteit aanbieden die u in staat stelt persoonsgegevens bekend te maken aan andere gebruikers van de Service of het publiek om ideeën en informatie uit te wisselen of anderszins te communiceren. U kunt bijvoorbeeld gegevens indienen via de Enphase ontwikkelaarswebsite of Enphase Community die een forum heeft waar u informatie kunt indienen, en waarbij u ervoor kunt kiezen om uw naam, gebruikersnaam en een link naar uw gebruikersprofiel weer te geven samen met de content die u indient. Wij hebben geen controle over hoe andere gebruikers of derden de persoonsgegevens gebruiken die u beschikbaar stelt aan andere gebruikers of het publiek.

Professionele adviseurs. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, indien dat nodig is in het kader van de professionele diensten die zij aan ons verlenen.

Overheidsinstanties en private partijen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in verband met de bescherming van rechten, fraudepreventie en veiligheid, zoals hierboven beschreven.

Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen sommige of al onze activiteiten of activa, inclusief uw persoonsgegevens, verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een zakelijke transactie (of potentiële zakelijke transactie) zoals een bedrijfsafstoting, fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in het geval van een faillissement of ontbinding.

Uw keuzes

In dit gedeelte beschrijven wij de rechten en keuzes die beschikbaar zijn voor alle gebruikers. Gebruikers die zich binnen de Europese Unie bevinden, kunnen hieronder aanvullende informatie vinden over hun rechten.

Uw gegevens inzien of bijwerken. Als u zich heeft geregistreerd voor een Enphase Account, kunt u bepaalde persoonsgegevens in uw accountprofiel bekijken en bijwerken door in te loggen op de Enphase Account.

Afmelden voor marketingcommunicatie. U kunt zich afmelden voor marketing-gerelateerde e-mails door de afmeldings- of uitschrijfinstructies onderaan de e-mail te volgen, of door contact met ons op te nemen via privacy@enphaseenergy.com, of, als u een Enphase-account voor Enlighten heeft, door uw voorkeuren aan te passen in het instellingengedeelte voor zowel mobiele als webapplicaties. Als u marketingtekstberichten van ons ontvangt, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere marketingtekstberichten van ons door STOP op ons marketingbericht te antwoorden. Zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kunt u servicegerelateerde en andere niet-marketingcommunicatie blijven ontvangen.

Cookies & Browser Webopslag. Wij kunnen serviceproviders en andere derden toestaan cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken om uw browse-activiteit in de tijd en op de websites van de Service en derden te volgen. Voor meer details, zie ons Cookiebeleid.

Privacy-instellingen. Wij kunnen bepaalde privacy-instellingen beschikbaar maken op de Service, zoals opties om te bepalen hoe en of wij uw gegevens delen met installateurs. Indien beschikbaar, kunt u deze controles uitoefenen via de sectie instellingen in zowel mobiele als webapplicaties.

Gerichte online reclame. Sommige van de zakelijke partners die gegevens kunnen verzamelen over de activiteiten van gebruikers op of via de Service kunnen lid zijn van organisaties of programma's die individuen keuzes bieden met betrekking tot het gebruik van hun surfgedrag of mobiele applicatiegebruik voor doeleinden van gerichte reclame. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame op websites via leden van het Network Advertising Initiative door hier te klikken of de Digital Advertising Alliance door hier te klikken. Europese gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame op websites via leden van de European Interactive Digital Advertising Alliance door hier te klikken, het land van de gebruiker te selecteren en vervolgens te klikken op "Keuzes" (of een link met een vergelijkbare titel). Gebruikers van onze mobiele applicaties kunnen zich afmelden voor het ontvangen van gerichte reclame in mobiele apps via deelnemende leden van de Digital Advertising Alliance door de mobiele applicaties van AppChoices te installeren, die hier beschikbaar zijn, en de keuzes van de gebruiker te selecteren. Houd er rekening mee dat wij ook kunnen werken met bedrijven die hun eigen afmeldingsmechanismen aanbieden en dat deze bedrijven mogelijk niet deelnemen aan de afmeldingsmechanismen waarnaar wij hierboven verwijzen en gelinkt hebben.

Als u ervoor kiest om u af te melden voor gerichte advertenties, zult u nog steeds advertenties online zien, maar deze zijn mogelijk niet relevant voor u. Zelfs als u ervoor kiest om u af te melden, zijn niet alle bedrijven die online gedragsadvertenties aanbieden opgenomen in de afmeldingsmechanismen die hierboven zijn vermeld, dus u kunt nog steeds cookies en op maat gemaakte advertenties ontvangen van bedrijven die niet in de lijst zijn opgenomen.

Do Not Track. Sommige internetbrowsers kunnen geconfigureerd zijn om "Do Not Track"-signalen te sturen naar de online diensten die u bezoekt. Wij reageren momenteel niet op "Do Not Track" of soortgelijke signalen. Voor meer informatie over "Do Not Track" kunt u terecht op http://www.allaboutdnt.com.

Kiezen om uw persoonsgegevens niet te delen. Indien wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen en u deze niet verstrekt of ons verzoekt deze te verwijderen, kunnen wij mogelijk niet in staat zijn de Service aan u te verlenen. Bovendien is het mogelijk dat de kwaliteit van de Service wordt aangetast indien (1) u persoonsgegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt verzocht (2) u eerder gegeven toestemming intrekt of (3) u later vraagt om deze te verwijderen. Wij zullen u vertellen welke gegevens u moet verstrekken om de Service te ontvangen door deze als vereist aan te duiden op het moment van verzameling of via andere geschikte middelen.

Andere sites, mobiele applicaties en diensten

De Service kan links bevatten naar andere websites, mobiele applicaties en andere online diensten die door derden worden beheerd. Deze links zijn geen onderschrijving van, of verklaring dat wij verbonden zijn met, een derde partij. Bovendien kan onze content worden opgenomen op webpagina's of in mobiele applicaties of online diensten die niet met ons geassocieerd zijn. Wij hebben geen controle over websites, mobiele applicaties of online diensten van derden, en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelingen. Andere websites en diensten volgen andere regels met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van de andere websites en mobiele applicaties en online diensten die u gebruikt.

Beveiligingspraktijken

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij maken gebruik van een aantal organisatorische, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Veiligheidsrisico's zijn echter inherent aan alle internet- en informatietechnologieën en wij kunnen de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Internationale doorgifte

Ons hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten en wij kunnen serviceproviders hebben in andere landen. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten, of andere locaties buiten uw staat, provincie of land, waar de privacywetgeving mogelijk niet zo beschermend is als die in uw staat, provincie of land. Gebruikers in de Europese Unie dienen de belangrijke informatie hieronder te lezen over de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

Kinderen

De Service is niet gericht op, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van, personen onder de leeftijd van 16 jaar. Indien een ouder of voogd te weten komt dat zijn of haar kind ons gegevens heeft verstrekt zonder zijn of haar toestemming, dient hij of zij contact met ons op te nemen. Wij zullen dergelijke gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uit onze bestanden verwijderen. Wij moedigen ouders die zich zorgen maken aan contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Indien wij materiële wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door de datum van dit Privacybeleid bij te werken en het op de Service te plaatsen. Wij kunnen, en indien vereist door de wet zullen wij, u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in dit Privacybeleid via aanvullende methoden waarvan wij denken dat het redelijkerwijs waarschijnlijk is dat deze u zullen bereiken, zoals via e-mail (als u een Enphase-account heeft waarbij wij over uw contactgegevens beschikken).

Eventuele wijzigingen van dit Privacybeleid zullen van kracht worden op het moment dat wij de nieuwe voorwaarden bekendmaken en/of op het moment dat de nieuwe wijzigingen van kracht worden op de Service (of zoals anders aangegeven op het moment van bekendmaking). In alle gevallen betekent uw voortgezet gebruik van de Service na het plaatsen of de ingangsdatum zoals vermeld in de kennisgeving van een gewijzigd Privacybeleid dat u de voorwaarden van het gewijzigde Privacybeleid aanvaardt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Vragen of opmerkingen over dit beleid of onze privacypraktijken kunt u hier via de website indienen of per e-mail sturen naar privacy@enphaseenergy.com. U kunt ons ook schrijven via de post op:

Sending postal mail to:
Enphase Energy, Inc.
Attn: Legal – Privacy
47281 Bayside Pkwy.
Fremont, CA 94538
P: (877) 797-4743

Kennisgeving aan Europese gebruikers

De informatie in dit gedeelte "Kennisgeving aan Europese gebruikers" is alleen van toepassing op personen in Europa.

Persoonsgegevens. Verwijzingen naar "persoonsgegevens" in dit Privacybeleid zijn gelijkwaardig aan "persoonsgegevens" die onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vallen.

Verwerkingsverantwoordelijke en Vertegenwoordiger. Enphase is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die onder dit Privacybeleid vallen voor de doeleinden van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze vertegenwoordiger in Europa is: Enphase Energy NL B.V.

Wettelijke grondslagen voor verwerking. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen zoals toegestaan door de wet. Onze grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven, worden in de onderstaande tabel beschreven.

 

Doel van de verwerking

Nadere bijzonderheden over elk van de hieronder opgesomde verwerkingsdoeleinden zijn te vinden in het gedeelte hierboven getiteld "Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken".

Grondslag

 • Om de Service te exploiteren

De verwerking is noodzakelijk om het contract uit te voeren dat onze levering van de Service regelt of om stappen te ondernemen waar u om vraagt voordat u zich aanmeldt voor de Service. Indien wij geen contract met u hebben gesloten, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de Service waartoe u toegang heeft en waar u om verzoekt, te verlenen.

 • Voor het beheer van evenementen, programma's en wedstrijden
 • Voor onderzoek en ontwikkeling
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen
 • Om advertenties weer te geven
 • Ter bescherming van rechten, voorkoming van fraude en veiligheid
 • Om anonieme, geaggregeerde of gedeïdentificeerde gegevens te creëren
 • Om op uw verzoeken te reageren
 • Om onze producten en diensten te verbeteren

Deze activiteiten vormen onze gerechtvaardigde belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor deze activiteiten wanneer de gevolgen voor u zwaarder wegen dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of de verwerking anderszins bij wet verplicht of toegestaan is).

 • Om aan de wet te voldoen

De verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • Met uw toestemming

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Wanneer wij ons baseren op uw toestemming, heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken op de wijze die bij uw toestemming of in de Service is aangegeven.

 

Gebruik voor nieuwe doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor redenen die niet in dit Privacybeleid zijn beschreven, indien dit wettelijk is toegestaan en de reden verenigbaar is met het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en de toepasselijke grondslag uitleggen.

Gevoelige persoonsgegevens. Wij verzoeken u ons geen gevoelige persoonsgegevens (b.v. gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) te verstrekken op of via de Service, of anderszins.

Indien u ons gevoelige persoonsgegevens verstrekt wanneer u de Service gebruikt, moet u ons toestemming geven voor het verwerken en gebruiken van dergelijke gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u niet instemt met onze verwerking en gebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens, dient u dergelijke gevoelige persoonsgegevens niet via onze Service te verstrekken.

Retentie

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen, om juridische claims in te stellen of te verdedigen, of voor doeleinden van fraudepreventie.

Om de geschikte bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Wanneer wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld niet langer nodig hebben, zullen wij deze ofwel wissen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegeven zijn opgeslagen in backup-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Indien wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kan worden gebracht), kunnen wij deze gegevens voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan verder op de hoogte te stellen.

Uw rechten

De Europese wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u ons verzoeken de volgende maatregelen te nemen met betrekking tot de persoonsgegevens waarover wij beschikken:

 • Inzage. U informatie te verschaffen over onze verwerking van uw persoonsgegevens en u toegang te geven tot uw persoonsgegevens.

 • Rectificatie. Onjuistheden in uw persoonsgegevens bijwerken of corrigeren.

 • Verwijdering. Verwijder uw persoonsgegevens.

 • Overdracht. Een machineleesbare kopie van uw persoonsgegevens overdragen aan u of een derde partij van uw keuze.

 • Beperken. Beperk de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Bezwaar maken. Maak bezwaar tegen het feit dat wij ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen als basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens die gevolgen heeft voor uw rechten.

U kunt deze verzoeken indienen per e-mail op privacy@enphaseenergy.com of op ons hierboven vermelde postadres. Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw verzoek te verwerken.

De toepasselijke wetgeving kan ons verplichten of toestaan uw verzoek te weigeren. Als wij

uw verzoek afwijzen, zullen wij u vertellen waarom, behoudens wettelijke beperkingen. Als u een klacht wilt indienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op uw verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. U kunt uw toezichthouder voor gegevensbescherming hier vinden.

 

Internationale doorgifte

Indien wij uw persoonsgegevens buiten Europa doorgeven aan een land dat door de Europese Commissie niet geacht wordt een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden, zal de doorgifte worden uitgevoerd:

 • Op grond van de naleving door de ontvanger van standaardcontractbepalingen en/of bindende bedrijfsvoorschriften

 • Met toestemming van de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • Voor zover anders toegestaan door de toepasselijke Europese voorschriften.

 • U kunt contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst over het specifieke doorgiftemechanisme dat wij gebruiken bij de overdracht van uw persoonsgegevens buiten Europa.