ENPHASE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

  1. De volgende Algemene Verkoopsvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op alle vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de klant ("Klant", "u", "uw", "hij", "zijn/haar") en Enphase Energy, N.L. B.V. ("Enphase", "wij", "ons", of "onze")

   Enphase is een Besloten Vennootschap (B.V.), waarvan de statutaire zetel gevestigd is in:
   Noord Brabantlaan 1 A, Gebouw Evoluon
   Eindhoven
   Den Haag,
   5652 LA
   Nederland.
   Handelsregisternummer (KvK-nummer): 66057167
   BTW-nummer: NL 856377867B01

  2. De AV zijn van toepassing op Consumenten en anderen die in het kader van hun commerciële activiteit kopen.

   Sommige bepalingen in deze AV kunnen echter alleen van toepassing zijn op Consumenten of alleen op Ondernemers. Dit zal per geval expliciet worden aangegeven.

  3. Informatie over gedragscodes

   Wij hebben ons gecommitteerd aan de Business Code of Conduct die beschikbaar is op https://investor.enphase.com/static-files/f8995034-96ce-4620-976c-3dfef00a433d.

 2. Definities

  1. Onder "Consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die bij overeenkomsten die onder deze AV vallen, handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen.

  2. "Ondernemer": elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon, ongeacht of het om een private entiteit of een overheidsentiteit gaat die, ook via een andere persoon die in zijn naam of voor zijn rekening handelt, handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep, met betrekking tot overeenkomsten die onder deze AV vallen.

  3. "Product" betekent de Enphase Energy energieoplossing voor thuis, waaronder, maar niet beperkt tot, Solar AC Modules, Microinverters, Encharge™ energieopslagapparaten, Envoy™ communicatiegateway, Enlighten™ cloud-gebaseerd bewakings- en serviceplatform, kabels, connectoren en andere accessoires, allemaal zoals beschreven op de Enstore website op https://store.enphase.com/storefront/nl-nl/.

  4. "Enlighten Service" betekent het Enphase Energy eigen, cloud-based monitorings- en serviceplatform dat systeemeigenaren onder andere in staat stelt om de staat van hun Enphase-gebaseerde zonne-energiesysteem te bewaken.

  5. "Klantgegevens" betekent alle gegevens, inclusief maar niet beperkt tot de naam van de Klant, het factuuradres, het verzendingsadres, de betalingsinformatie, die de Klant invoert in verband met de bestelling of de aankoop van de Producten via de Enphase webwinkel.

 3. Toepasselijk recht

  1. Het recht van de Engeland en Wales is met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende producten (CISG) van toepassing op transacties in het kader van deze AV:

   1. (a) indien de Klant een Consument is,met zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland, of
   2. (b) wenn der Kunde Verbraucher ist, met zijn of haar gewone verblijfplaats in de Europese Unie buiten Nederland.

   indien de Klant een Consument is met zijn of haar gewone verblijfplaats in de Europese Unie buiten Nederland.

   Indien de Klant een Ondernemer is, is het recht van Engeland en Wales van toepassing met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende producten (CISG).

 4. Sluiting van het contract, bestelproces

  1. Bestelprocedure

   De presentatie van de Producten in de Enphase webwinkel is geen bindend aanbod aan potentiële klanten.

   De Klant kan één of meerdere Producten kiezen en deze in de winkelwagen plaatsen. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om één of meer gekozen Producten uit de winkelwagen te verwijderen, zijn/haar keuze van Producten te wijzigen of meer Producten aan de winkelwagen toe te voegen. Dit is mogelijk door te klikken op de knop "Winkelwagen bekijken en bewerken" die rechtsboven in elke browserpagina is geplaatst.

   Als de Klant zich aanmeldt bij de Enlighten Service voordat hij de Producten in de winkelwagen plaatst, blijft elk gekozen item in de winkelwagen totdat de aankoop door de Klant is voltooid of het Product uit de winkelwagen is verwijderd, ongeacht of de Klant in de tussentijd uitlogt of niet.

   Indien de Klant echter niet is ingelogd wanneer hij een Product in de winkelwagen legt en vervolgens inlogt, worden de eerder gekozen Producten niet in de winkelwagen getoond.

   De aankoop van de Producten via de Enphase webwinkel is ook mogelijk als gast (dus zonder enige login of registratie voor de Enlighten Service). In dat geval blijven de Producten in het winkelwagentje maximaal 2 weken staan. De daadwerkelijke bewaartermijn is in elk afzonderlijk geval afhankelijk van de respectievelijke browserinstellingen van elke Klant.

   Om verder te gaan met de bestelling van producten in de winkelwagen, moet de klant op het pictogram van de winkelwagen klikken en op de knop "Ga verder met afrekenen" klikken. Voordat de Klant op de knop "Ga verder met afrekenen" klikt, kan hij/zij de inhoud van zijn/haar winkelwagen bewerken door op de knop "Winkelwagen bekijken en bewerken" rechtsonder te klikken.

   In de meeste gevallen is de Klant niet verplicht om een account te hebben bij Enphase en kan hij/zij als gast uitchecken door te klikken op de knop "Uitchecken als gast" Als de Klant wil doorgaan met de aankoop via de Enlighten Service kan hij/zij zich registreren voor de Enlighten Service in overeenstemming met Sectie 5.1 van deze AV door te klikken op de knop "Aanmelden". Er is een link op de bovenste navigatiebalk die de Klant naar een aanmeldingspagina brengt. Als de Klant al een account heeft voor de Enlighten Service, kan hij/zij doorgaan met zijn/haar bestelling door op de link "Aanmelden" te klikken en zijn/haar gegevens (e-mailadres en wachtwoord) in te voeren en op de knop "Aanmelden" te klikken. De Klant moet echter inloggen/registreren voor de Enlighten Service om bepaalde artikelen te kunnen kopen, zoals Cellular Modems en (in de toekomst) bepaalde opslagproducten. Hoewel deze producten aan de Klant worden getoond, is er geen optie om deze producten als gast aan te schaffen; de Klant moet zich inloggen bij Enlighten zoals hierboven beschreven om deze producten aan te schaffen.

   Vervolgens zal de Klant zijn/haar betalingsoptie selecteren (verschillende betalingsopties worden beschreven in Paragraaf 7 van deze AV en zijn/haar facturatieadres (indien van toepassing), betalingsinformatie, verzendadres, verzendmethode op de pagina "Controle en betaling" invoeren voordat de Klant zijn bestelling definitief plaatst.

   Als de Klant koopt via de Enlighten Service moet hij/zij alleen de volgende Klantgegevens invoeren: Nadat de Klant is ingelogd, voert hij/zij zijn/haar verzendingsgegevens en factuuradres in, en vervolgens klikt hij/zij op "Volgende" om door te gaan naar de pagina "Controle en betaling". Op de pagina "Controle en betaling" kan de Klant zijn/haar verzendgegevens bekijken voordat hij/zij zijn/haar betalingsgegevens invoert. Als de gebruiker zijn verzendgegevens moet corrigeren, kan de klant op "Terug" klikken om terug te keren naar het vorige scherm. Zodra de Klant zich op de pagina "Controle en betaling" bevindt, moet hij/zij zijn/haar creditcardgegevens of referenties invoeren die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de betalingsdienst.

   Op de pagina "Controle en Betaling" kan de Klant ook zijn/haar aankooporder en Klantgegevens bekijken indien nodig bij het bestellen als gast. Als de Klant zijn/haar bestelling of de opgegeven Klantgegevens wil wijzigen, kan de Klant op de knop "Winkelwagen bekijken en bewerken" klikken om terug te keren naar het winkelwagentje met de mogelijkheid om de inhoud te wijzigen. Om verder te gaan met het plaatsen van de bestelling zal de Klant de respectievelijke stappen moeten volgen zoals hierboven beschreven. De Klant zal alle door hem/haar reeds verstrekte Klantgegevens opnieuw moeten invoeren. Indien de Klant zijn/haar bestelling volledig wil annuleren is dit mogelijk door te klikken op de "Annuleren" knop in de linker benedenhoek van de pagina en de Klant zal terugkeren naar de startpagina van de Enphase webwinkel.

   Om verder te gaan met de bestelling - in het geval dat de Klant de bestelling niet wil wijzigen of annuleren - klikt de Klant op de knop "Bestelling met betaling". Voordat de bestelling kan worden verwerkt, moet de Klant het vakje boven de knop "Bestelling met betaling" aanvinken om te bevestigen dat hij/zij de inhoud van deze AV en de informatie over het herroepingsrecht in Artikel 10 van deze AV naar behoren heeft gelezen en genoteerd. Een link naar de AV is voorzien naast het selectievakje.

   Sluiting van het contract

   Door te klikken op de knop "Bestellen met betaling" doet de Klant een wettelijk bindend aanbod om de geselecteerde Producten te kopen.

   De Klant zal zonder onnodige vertraging een kennisgeving per e-mail ontvangen van Enphase ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Een link naar deze AV en een kopie van de tekst van deze AV zullen aan deze e-mail worden gehecht. Enphase aanvaardt het aanbod van de Koper op geen enkele wettelijke wijze door het versturen van deze e-mail.

   De bestelling wordt automatisch bevestigd door Enphase. Als de producten niet op voorraad zijn, worden ze niet op de website getoond en kunnen ze niet door de klant worden geselecteerd. Desalniettemin heeft Enphase het recht om op elk moment en om welke reden dan ook af te zien van het bevestigen van een bestelling.

   Enphase zal de verzending van de bestelling bevestigen door het sturen van een bevestigingsmail en zal zo het aanbod op een juridisch bindende manier aanvaarden. Een link naar deze AV en een kopie van de tekst van deze AV zullen aan deze e-mail worden toegevoegd.

   Bovendien kan Enphase op elk moment een kopie van de AV die van toepassing is op het moment van de aankoop ter beschikking stellen aan de Klant op verzoek van de Klant aan enphasestore@enphase.com. Alle versies van deze AV worden door Enphase voor onbepaalde tijd bewaard.

   Voorafgaand aan de bevestiging van de bestelling door Enphase, kan de Klant zijn/haar bestelling wijzigen of annuleren door

   • een e-mail naar enphasestore@enphase.com te sturen.

   • Te bellen naar het Customer Support Center (Contactgegevens zie paragraaf 5.2 hieronder) en dan de IVR-optie "4" te gebruiken om het verzoek te richten aan een agent die bij vragen aan de winkel ondersteunt. In dat geval dient de Klant zijn/haar naam en/of het ordernummer op te geven in de rubriek "Mijn bestelling" van de Klant (indien ze ingelogd zijn bij Enlighten) en in de e-mailbevestiging die de Klant ontvangt.

   • Inloggen op de Enlighten Account - indien van toepassing - om toegang te krijgen tot de bestelinformatie. Binnen de bestelinformatie kan de klant op de knop "Annuleren/Wijzigen van de bestelling" klikken.

 5. Gebruikersregistratie, Klantenservice

  1. Indien de Klant als geregistreerde gebruiker Producten wenst te kopen in de Enphase winkel dient hij/zij een account aan te maken op de Enlighten Service. Voor de aankoop van sommige Producten (zie hierboven) is het noodzakelijk om een geregistreerde gebruiker te zijn.

   Bij de registratie voor de Enlighten Service zal de Klant een gebruiksovereenkomst met Enphase aangaan. De Enlighten Terms of Service (beschikbaar op https://enphase.com/nl-nl/legal/terms-of-service) zijn van toepassing op deze gebruiksovereenkomst.

  2. Bij problemen met het gebruik van de Enphase winkel of een bestelling kunt u contact opnemen met de klantenservice op enphasestore@enphase.com of bellen met onze hulplijn +31 (0)20 24 105 98 (Nederland)/+32 (0)2 588 5469 (België) op elk moment tussen 8:00 uur en 16:30 uur Midden-Europese tijd, tussen maandag en vrijdag.

 6. Gegevensbescherming

  Alle persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend door Enphase verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

  Voor meer informatie over hoe wij de persoonlijke gegevens van onze klanten verwerken, kunt u ons privacybeleid lezen (beschikbaar op https://enphase.com/nl-nl/legal/privacy-policy).

 7. Betaling

  De koopprijs is direct na het plaatsen van de bestelling verschuldigd. De betaling van de Producten kan worden gedaan via creditcard, Paypal of Paypal Credit. Enphase gebruikt de overdrachtsmethode "SSL" om persoonsgegevens te versleutelen.

  Aanvullende betalingsinformatie

  Wanneer u met een creditcard betaalt, moet u de gegevens van uw creditcard bij uw bestelling opgeven. U gaat akkoord met het betalen van alle kosten en lasten voor de bestelling die u via de Enphase winkel maakt. U gaat ermee akkoord dat Enphase uw creditcard kan aanslaan via de diensten van onze betaaldienstverlener. Wij behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te verifiëren door het vereisen van de geschikte documentatie. Uw betaalmethode wordt aangeslagen bij het plaatsen van uw bestelling. We kunnen voorafgaand aan uw aankoop een preautorisatie van uw creditcardrekening vragen om te controleren of de creditcard geldig is en het benodigde geld of krediet beschikbaar is om uw aankoop te dekken.

  Als er geen betaling plaatsvindt als gevolg van een mislukte creditcardtransactie, dan kunnen wij de betreffende bestelling beëindigen.

  Wij accepteren Discover Network, Visa, MasterCard, American Express creditcards, via het portaal van onze externe betalingsdienstverlener. We gebruiken PayPal en Stripe, Inc. ("Stripe") als onze derde partij betaaldienstverleners. Door een Product te kopen in de Enphase Store geeft u hierbij toestemming en machtiging voor ons gebruik van Stripe om uw MasterCard of Visa betaling te verwerken.Behalve indien verboden door de toepasselijke wetgeving of indien een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit Opzettelijk Wangedrag of Grove Nalatigheid van Enphase of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers als u een ondernemer bent, wijzen wij alle aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele vergoedingen of problemen die u heeft met onze betaaldienstverlener. Opzettelijk Wangedrag en Grove Nalatigheid hebben de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 12 (b). Anders, als u vragen heeft over uw bestelling, bel dan +31 (0)20 24 105 98 (Nederland)/+32 (0)2 588 5469 (België) voor aanvullende informatie.

  Onze betalingsdienstaanbieders, de credit- en debitcards, en de PayPal- en PayPal-kredietdiensten die wij accepteren, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd wanneer een dergelijke wijziging redelijkerwijs door u kan worden verwacht en wanneer wij rekening houden met uw belangen.

 8. Prijzen, Belastingen, Vergoedingen

  De getoonde prijzen voor de Producten op de Enphase webwinkel zijn al inclusief BTW en soortgelijke belastingen en vergoedingen. Er is een subtotaal met en zonder belasting weergegeven in de winkelwagen.

  De verzendkosten worden aan de prijs van het product toegevoegd. Deze zullen aan de Klant worden getoond vóór het plaatsen van de wettelijke bindende bestelling.

 9. Verzending, risico van verlies en titel

  1. Enphase verscheept koopwaar naar straatadressen in Nederland. Standaardbestellingen worden over het algemeen binnen drie (3) werkdagen na de datum van bevestiging van de bestelling verzonden. Spoedbestellingen worden verzonden volgens de voorwaarden die worden vermeld in de Enphase Store, indien de klant kiest voor een spoedbestelling op het moment van het plaatsen van de bestelling.

   De bestelling wordt geleverd via FedEx of een andere transporteur die Enphase kan inschakelen.

   Voor bestellingen die in het weekend of op feestdagen of na sluitingstijd worden geplaatst, begint de bovengenoemde periode van drie (3) werkdagen op de eerstvolgende werkdag. De verzending van te grote producten kan extra tijd in beslag nemen. Artikelen die in nabestelling of voorbestelling worden geleverd, worden verzonden op of om de geschatte verzenddatum die u bij het plaatsen van uw bestelling wordt meegedeeld.

   De werkelijke levertijd is afhankelijk van de door de klant gekozen verzendoptie. Bij elke verzendingsoptie wordt bij benadering een door de betreffende transporteur aangegeven levertijd aangegeven.

   Eventuele elektronische software-items worden via e-mail geleverd of ter beschikking gesteld om te downloaden.

   De Klant zal een bevestiging(en) per e-mail ontvangen wanneer zijn/haar bestelling wordt verzonden. Enphase staat geen adreswijzigingen toe na verzending van de e-mailbevestiging van de bestelling.

   1. (a) Beperkingen betreffende de verzending

    • Niet alle leveringsopties zijn in alle gebieden beschikbaar.

    • Niet alle producten zijn in alle gebieden verkrijgbaar.

    • Geen verzending met prioriteit voor batterijen.

    • Batterijen mogen alleen over land worden verscheept.

   2. (b)Verzend- en afhandelingstarieven

    De verzendtarieven zijn gebaseerd op het gewicht van de Producten in het winkelwagentje en de locatie waar de Producten geleverd zullen worden. Om het verzendtarief te berekenen:

    • Selecteer het gewenste Product(en) en voeg toe aan de winkelwagen

    • Ga naar de winkelwagen

    • Update "Verzend naar postcode".

    • Verzendingstarief wordt vermeld in winkelwagentotaal

   3. (c) Volgen van de bestelling

    Wanneer de bestelling wordt verzonden, stuurt Enphase een e-mail met het (de) traceernummer(s) van de zending naar de klant. Om de gedetailleerde voortgang van de verzending te zien, klikt u op de link met het trackingnummer in de e-mail. Houd er rekening mee dat de traceergegevens mogelijk niet onmiddellijk actief zijn bij FedEx of een andere betrokken transporteur; controleer dit in dat geval binnen enkele uren of de volgende dag opnieuw.

  2. Indien Klant een Consument is, wordt de levering geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.Het risico van verlies van de gekochte Producten van Enphase gaat over op de Consument op het moment van ontvangst van deze Producten door Consument.

   Indien de Klant een Ondernemer is, zullen de Producten worden geleverd C.P.T. (Incoterms 2020) aan Enphase's fabriek of verzendpunt zoals aangewezen door Enphase. Op dit punt gaat het risico van verlies en de eigendom van de gekochte Producten over van Enphase op Klant.

 10. Recht van herroeping, Terugkeerrecht

  1. Indien de Klant een Ondernemer is, heeft de klant een herroepingsrecht overeenkomstig de wet jegens Enphase.

   Informatie over het herroepingsrecht

   U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

   De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde partij dan de vervoerder die door u is aangewezen, het Product fysiek in bezit krijgt of - indien u meerdere Producten in één bestelling hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd - na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder die door u is aangewezen, het laatste Product fysiek in bezit krijgt.

   Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u ons te informeren bij Enphase Energy, Flex Venlo, Heierhoevenweg 10, 5928 RN Venlo, Fax: +49-152-53035114, Telefoon: 49 (0)89 3803 8999, enphasestore@enphase.com van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst door een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail).

   Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

   Gevolgen van de herroeping

   Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u als gevolg van deze terugbetaling geen kosten hoeven te betalen. Wij kunnen de terugbetaling achterwege laten totdat wij de Producten hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

   U hebt een Return Material Authorisation ("RMA") nodig zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebt meegedeeld. De termijn wordt nageleefd als u de RMA aanvraagt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Op verzoek van de RMA regelt Enphase de omgekeerde afhaling in Nederland. Als u het product via de Enlighten Servicehebt gekocht, kunt u de RMA aanvragen door te klikken op de knop "Retourneren" in uw Enlighten account. De verdere instructies voor het retourneren worden allemaal verstrekt. Als u het Product als gast heeft gekocht, zal Enphase u de RMA en verdere instructies voor het retourneren van het Product via e-mail verstrekken na ontvangst van uw herroepingsverklaring.

   De directe kosten voor het retourneren van de producten zijn voor uw rekening.

   U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

   Model van het herroepingssformulier

   (Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt ontbinden; houd er rekening mee dat Enphase uw ontbinding liever per e-mail ontvangt om een zo snel en effectief mogelijke terugtrekking van het contract te garanderen)

   Naar Enphase Energy, Flex Venlo, Heierhoevenweg 10, 5928 RN Venlo, Fax: +49-152-53035114, Telefoon: 49 (0)89 3803 8999,enphasestore@enphase.com: Ik/Wij [xxx] melden hierbij dat ik/wij [xxx] mijn/onze [xxx] verkoopovereenkomst ontbinden voor de volgende producten [xxx] / voor de levering van de volgende dienst [xxx],
   Besteld op [xxx]/ontvangen op [xxx],
   Naam van de consument(en),
   Adres van de consument(en),
   E-mailadres van de consument,
   Enphase bestellingsnummer,
   Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
   Datum

  2. Indien de Klant een Consument is, heeft hij/zij het recht om het gekochte product binnen 30 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van reden te retourneren, zolang de verzegeling van het product niet is verbroken. De retourzending is voor rekening van de Klant.

   Indien de Klant een Consument is, heeft hij/zij het recht om het gekochte Product binnen 30 dagen na ontvangst van het Product zonder opgaaf van reden te retourneren nadat de termijn van 14 dagen voor de herroepingsverklaring is verstreken, zolang de verzegeling van het Product niet is verbroken. De terugzending is in dit geval voor rekening van de Klant.

   Enphase zal op verzoek van een RMA door de klant de omgekeerde afhaling in Nederland regelen zoals hierboven beschreven in paragraaf 10.1 - Gevolgen van de herroeping.

 11. Garantie

  1. (a) Indien de Klant een Ondernemer is, eeft hij/zij de volgende wettelijke rechten in geval van gebrekkige Producten:

   Indien de geleverde Producten die in de Enphase webwinkel zijn gekocht, gebreken vertonen, van onvoldoende kwaliteit zijn, of niet geschikt zijn voor het aangegeven gebruiksdoel, of niet conformeren aan de Productomschrijving die is gegeven aan de Klant, heeft de Klant het recht om, in lijn met de wettelijke bepalingen, aanvullende prestaties te eisen in de vorm van het herstel van gebreken of de levering van een defectvrij artikel. Enphase heeft het recht om te kiezen voor de vorm van aanvullende prestaties. Indien de aanvullende prestatie mislukt, heeft de Klant het recht om de koopprijs te verminderen of de overeenkomst te herroepen. Voorwaarde voor eventuele garantierechten is dat de Klant voldoet aan alle wettelijk controle- en klachtplichten.

   De verjaringstermijn van garantieclaims voor geleverde Producten is twaalf maanden na ontvangst van de Producten, behalve in geval van schadeclaims.

  2. (b) Indien de Klant een Consument is, heeft hij/zij de volgende wettelijke rechten in geval van defecte Producten:

   Indien de geleverde Producten die in de Enphase webwinkel zijn gekocht, gebreken vertonen, heeft de Klant het recht om, in lijn met de wettelijke bepalingen, naar eigen keuze aanvullende prestaties te eisen in de vorm van herstel van gebreken of levering van een defectvrij artikel. Bovendien heeft hij/zij het recht om, in lijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst te herroepen, de koopprijs te verminderen of schadevergoeding te eisen.

   De verjaringstermijn van garantieclaims voor de geleverde Producten is twee jaar na ontvangst van de Producten. Alle vorderingen wegens gebreken die door Enphase met opzet zijn verzwegen, vervallen na de wettelijke verjaringstermijn.

   Voorts heeft de Klant ook rechten bij gebreken in het kader van een kwaliteits- en/of duurzaamheidsgarantie, mits Enphase in het individuele geval uitdrukkelijk een dergelijke garantie heeft gegeven met betrekking tot het gekochte Product.

  3. (c) Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantierechten zoals hierboven beschreven in artikel 11 (a) en (b) verleent Enphase aanvullende beperkte garanties voor zowel ondernemers als consumenten.

   De omvang van de aanvullende garantierechten die aan de klant worden toegekend, wordt beschreven in de beperkte garanties van Enphase die beschikbaar zijn op https://enphase.com/en-us/warranties-and-labor.

 12. Aansprakelijkheid

  1. (a) Indien de Klant een Ondernemer is, is Enphase aansprakelijk voor opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid. Verder is Enphase aansprakelijk voor de nalatige schending van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de normale uitvoering van de overeenkomst, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant zich rechtmatig kan beroepen. In het laatste geval is Enphase alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schade. Enphase is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid bij het nakomen van andere verplichtingen dan die welke in de bovenstaande zinnen zijn genoemd. De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

  2. (b) Indien de Klant een Ondernemer is, is Enphase aansprakelijk voor Opzettelijk Wangedrag en Grove Nalatigheid. Onder "Grove Nalatigheid" in de zin van deze paragraaf (b) wordt verstaan elke handeling of nalatigheid (alleen, gezamenlijk of gelijktijdig) die ernstig en wezenlijk afwijkt van een zorgvuldige handelwijze, of die in roekeloze veronachtzaming van of onverschilligheid voor het schadelijke gevolg is. "Opzettelijk Wangedrag" in de zin van dit punt b) betekent een opzettelijke veronachtzaming van goede en voorzichtige normen voor de uitvoering van de overeenkomst, of van een van de voorwaarden van de overeenkomst. Verder is Enphase aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar nalatigheid of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers. Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is Enphase alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade. Enphase sluit aansprakelijkheid niet uit voor:

   • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haarzelf of haar werknemers, agenten of onderaannemers;

   • fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

   • schending van de wettelijke rechten van de Klant met betrekking tot de producten (d.w.z. het recht om een product te ontvangen dat van bevredigende kwaliteit is, geschikt is voor een bepaald doel dat aan de Klant bekend is gemaakt, zoals beschreven en niet gebrekkig is). De lokale wetgeving inzake productaansprakelijkheid is eveneens van toepassing.

   Behalve wanneer dit verboden is door de toepasselijke wetgeving, zal de totale gecumuleerde aansprakelijkheid van Enphase onder deze AV voor de door de Klant aangekochte producten in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de Klant voor dergelijke producten is betaald. In geval van vertraging in de verzending is Enphase niet aansprakelijk voor bedragen die hoger zijn dan de door de Klant betaalde verzendkosten voor een dergelijke verzending.

  3. (c) Op basis van de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de datacommunicatie via internet foutloos en/of op elk moment beschikbaar is. Enphase is niet verantwoordelijk voor een constante en continue beschikbaarheid van haar online handelssysteem.

 13. Consumenteninformatie over alternatieve geschillenbeslechting; klachten

  1. Klachten van de Klant in verband met de Producten of de Enphase webwinkel kunnen worden gericht aan enphasestore@enphase.com. Daarnaast kan de Klant de Klantenservice bereiken op +31 (0)20 24 105 98 (Nederland)/+32 (0)2 588 5469 (België).

  2. Indien u een Consument bent, bestaat er naast het rechtsmiddel, ook de mogelijkheid tot buitengerechtelijke beslechting op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013. Voor details, zie Verordening (EU) nr. 524/2013 en de website http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   Ons e-mail adres is: enphasestore@enphase.com

   Wij informeren u dat wij niet verplicht zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan op grond van de wet.

 14. Slotbepalingen

  1. De hierin opgenomen voorwaarden zijn volledig en definitief. Wijzigingen en aanpassingen van deze AV zullen schriftelijk worden gedaan om elke twijfel of geschil tussen de partijen over de inhoud van de overeenkomst te vermijden.

  2. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden als geheel.

  3. Enphase aanvaardt geen afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden voor zover deze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Enphase zijn aanvaard.

  4. Indien de Klant een Ondernemer is, zijn de rechtbanken van Londen exclusief bevoegd voor geschillen in verband met deze overeenkomst.