July 27, 2022

Spanningsproblemen minimaal met Enphase micro-omvormers

Enphase IQ Ecosystem

Zoals op 24 Juni j.l. benoemd in het Solar Magazine artikel Netbeheerders over uitvallende omvormers zonnepanelen: ‘Koffiedik kijken of spanningsproblemen volledig op te lossen zijn’ zijn de spanningsproblemen in de huidige situatie niet volledig te verhelpen. Het is echter niet altijd het geval dat een systeem per definitie niets produceert wanneer een verhoogde spanning zich op het net voordoet. Niet als uw systeem Enphase micro-omvormers heeft in ieder geval.

Verschil tussen string- en micro-omvormers

Er bestaan globaal twee soorten omvormers: string-omvormers en micro-omvormers. Bij string-omvormers worden de panelen in serie aan elkaar gekoppeld in lange strings, en worden vervolgens de strings aan één centrale omvormer gekoppeld. Micro-omvormers plaats je afzonderlijk achter ieder zonnepaneel. Ieder paneel heeft hierdoor een eigen omvormer. De gelijkstroom wordt direct omgezet in wisselstroom.

verschill

Spanningsproblemen in Nederland

We zijn in Nederland goed op weg met verduurzamen. Steeds meer mensen laten zonnepanelen installeren op hun dak, maar het Nederlandse net is hier niet op ingericht en dit zal op korte termijn ook niet worden opgelost. Deze krapte op het stroomnet is één van de risico's voor de energietransitie, maar ook een risico voor uw zonne-installatie thuis.

Op dagen dat er veel zon is en er veel stroom wordt geproduceerd maar niet verbruikt, komt er te veel stroom op het lichtnet waardoor de netspanning oploopt. Als die spanning te hoog oploopt, schakelen omvormers vanwege de veiligheid vanzelf uit en loop je energie en inkomsten mis.

Installaties meten de netspanning bij de omvormer, met een stringomvormer is dat op één punt, en reageren hierop aan de hand van de ingestelde afschakelwaardes. Wanneer de netspanning oploopt schakelt de stringomvormer en dus het hele zonne-energie systeem uit en stopt de productie van zonne-energie volledig.

Micro-omvormer systemen hebben een omvormer per paneel en meten de netspanning dus achter elk paneel. Dat maakt dat elke micro-omvormer en paneel in principe een individueel systeem vormen. Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waarbij de omvormer af moet schakelen zal dit bij een micro-omvormer systeem slechts één of enkele micro-omvormers zijn en nagenoeg nooit het gehele systeem.

Enphase ontwikkelt voortdurend door aan de intelligentie van micro-omvormers. Door middel van updates op afstand kan Enphase de intelligente hardware van de micro-omvormers steeds beter benutten. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking tussen onze Gateway en de micro-omvormers. De communicatie tussen deze twee producten zorgt er voor dat systeemuitval kan worden voorkomen door het op tijd signaleren en beperken van spanningsstijgingen binnen het systeem. Deze technieken zijn continue in ontwikkeling en worden geïmplementeerd op zowel nieuwe als bestaande systemen.

Met Enphase micro-omvormers verzeker je de continuïteit van je zonne-energiesysteem

Dat het stroomnet moet worden verzwaard is duidelijk, maar dat zal niet van de één op andere dag gerealiseerd zijn. Voorlopig zullen er spanningsproblemen blijven op het net. Kies voor Enphase micro-omvormers om er zeker van te zijn dat jouw systeem blijft produceren.