be_ixf;ym_202007 d_04; ct_50

Garantie

Het vertrouwen dat we in onze producten hebben, komt tot uitdrukking in onze uitgebreide garantiedekking. Enphase Energy® biedt in de bedrijfstak toonaangevende garanties en onderhoudspakketten.

Europese garanties 

Onze Europese garanties hebben betrekking op producten die zijn geïnstalleerd in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.

 

Mondiale garanties 

Onze mondiale garanties hebben betrekking op producten die zijn geïnstalleerd in landen die hierboven niet zijn vermeld. De onderstaande garanties zijn niet van toepassing op landen waarop beperkingen van het Amerikaanse Treasury Office of Foreign Asset Control van toepassing zijn.