Kritieke updates

Haal alles uit je Enphase Energy System met belangrijke updates, tips en ondersteunende informatie – allemaal op één plek.

 

Title

Volg deze eenvoudige stappen om een IQ Gateway met succes opnieuw op te starten.

  1. Zet de stroomonderbreker van de IQ Gateway uit of haal de stekker van de gateway uit het stopcontact.
  2. Wacht 30 seconden.
  3. Zet de stroomonderbreker weer aan of steek de stekker van de gateway weer in het stopcontact.

De stroomonderbreker bevindt zich meestal in het hoofdpaneel of een subpaneel.

Wanneer uw gateway offline is (niet verbonden met het internet), maar nog wel van stroom wordt voorzien, blijft hij de energiegegevens van uw systeem verzamelen en slaat hij deze lokaal op. Zodra de gateway weer met het internet is verbonden, begint hij met het uploaden van de opgeslagen gegevens naar de Enphase Cloud van de periode dat hij offline was. Tijdens het uploaden van deze gegevens word het statusbericht Data Uploading weergegeven op het tabblad Status van je Enphase App.

Het duurt ongeveer een uur om gegevens te uploaden voor elke dag dat de gateway offline was. Als uw gateway bijvoorbeeld 30 dagen offline was, duurt het ongeveer 30 uur om de gegevens volledig te uploaden.

Naarmate het aantal apparaten dat rapporteert aan de gateway toeneemt, neemt ook de tijd om de opgeslagen gegevens te uploaden toe. Actuele gegevens worden pas weergegeven nadat de opgeslagen gegevens zijn voltooid en naar de Enphase Cloud zijn teruggestuurd.

Download onze nieuwste handleiding om de fout Gateway Not Reporting snel te verhelpen en uw gateway weer met internet te verbinden. 

Als het huidige installatiebedrijf niet beschikbaar is, of als je gewoon een ander bedrijf wilt toevoegen als systeembeheerder, kun je met een paar eenvoudige stappen vanuit de Enphase App een nieuwe systeembeheerder toevoegen en aanwijzen. Dit artikel van Enphase Support leidt je door het proces.

Dit ondersteuningsartikel laat zien hoe je gebruikers toevoegt en hen toegang geeft tot je energiegegevens. Dit is vooral handig als je een huurder, familielid of andere bewoner toegang wilt geven tot je Enphase Energy System.

Opmerking: Om veiligheidsredenen hebben extra gebruikers geen toestemming om wijzigingen aan te brengen in je systeem.

Op een willekeurige dag wordt de hoeveelheid energie die uw systeem produceert bepaald door meerdere factoren, waaronder de grootte, efficiëntie en de hoeveelheid zonne-energie die uw panelen ontvangen. Aangezien uw systeem wordt aangedreven door de zon, is het normaal dat de energieproductie daalt bij bewolkt weer. Hier vindt u meer informatie over waarom de productie daalt wanneer het bewolkt is.

Soms kunnen opgeslagen cookies ervoor zorgen dat je niet kunt inloggen bij de Enphase Web App.

Lees hoe je je browsercache kunt wissen.

  • Zorg ervoor dat je mobiele apparaat en IQ Gateway of Envoy-S zich binnen drie meter van elkaar bevinden en probeer opnieuw verbinding te maken.

  • Als meerdere pogingen om opnieuw verbinding te maken mislukken, start je de IQ Gateway of Envoy-S opnieuw op en probeer je het nogmaals.

  • Probeer de nieuwe verbindingsprocedure via de Enphase App als het niet lukt om verbinding te maken met het IP-adres van je IQ Gateway of Envoy-S.

Om uw ontwerp via Enlighten in te dienen, gaat u naar https://enlighten.enphaseenergy.com/ → Services → Design Review Service.Als u vragen heeft over het certificeringsproces, gaat u naar pagina https://enphase.com/nl-be/certification-support voor meer informative.