be_ixf;ym_202007 d_04; ct_50

Privacybeleid

We hebben ons privacybeleid geactualiseerd met ingang van 23 mei 2018

Enphase zet zich in voor de bescherming van de privacy van persoonsgegevens

De bescherming van de beveiliging en de privacy van uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens (“gegevens”) is belangrijk voor Enphase Energy, Inc. en zijn dochterondernemingen over de hele wereld (“Enphase,” “we”, “wij”, “ons” of “onze”). Dit privacybeleid geldt voor alle activiteiten van Enphase, in alle landen, inclusief onze volgende websites (de “websites” of “sites”), die allemaal eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Enphase:

 1. onze primaire website enphase.com;
 2. onze website voor bewaking op afstand enlighten.enphaseenergy.com;
 3. onze website voor ontwikkelaars van interfaces voor applicatieprogrammering (API) developer.enphase.com; en
 4. onze mobiele apps zoals MyEnlighten, Enlighten Manager en de Installer Toolkit.

Om u meer inzicht te geven in ons beleid voor de privacy van gegevens, hebben we hieronder uiteengezet welke gegevens we verzamelen, hoe we de gegevens gebruiken, welke beveiligingsmaatregelen we toepassen en met wie we de gegevens mogelijk delen. Dit privacybeleid beschrijft ook welke opties u hebt in verband met gebruik, inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke informatie. De verwijzingen naar een “klant” in dit privacybeleid verwijzen naar iedereen die Enphase-apparatuur heeft gekocht, zich heeft geregistreerd voor bewakingsservice op afstand, of die de sites bezocht heeft. De door ons verzamelde informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van de bedrijfsprocessen van Enphase, voor de levering van de diensten die de klant van Enphase vraagt en ontvangt, en voor de andere hieronder beschreven doelstellingen met toestemming van de klant, die op elk gewenst moment door de klant kan worden ingetrokken of herroepen.

De informatie die we verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt, (bijvoorbeeld om informatie te vragen over een product of installateur, om u te abonneren op nieuwsbrieven, of om een product of dienst te registreren), dan verzamelen we informatie en vragen we u informatie te verstrekken over uzelf, die kan bestaan uit:

 • contactgegevens zoals uw naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • gebruikersnaam en wachtwoord, als u een account bij ons maakt;
 • informatie over uw computer of toestel, zoals type browser en instellingen;
 • logboekgegevens inclusief informatie zoals het IP-adres van uw computer, de webpagina's die u hebt bezocht voordat u op onze website kwam, de pagina's die u op onze website bezoekt, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, informatie die u op onze website zoekt, tijdstippen en datums van uw toegang, en andere statistische gegevens.

Vragen en klachten

Voor alle vragen, kwesties of mogelijke problemen over uw privacy met betrekking met dit privacybeleid of onze privacypraktijken, inclusief het indienen van een klacht over onze privacypraktijken, het herroepen van uw toestemming, of het verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens, kunt u hier contact met ons opnemen of via de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid. We vragen u dan misschien om een klacht schriftelijk in te dienen. Enphase onderzoekt de klachten en informeert u over ons besluit met betrekking tot uw klacht zodra dat haalbaar is nadat u hem hebt ingediend.

Zo gebruiken we uw gegevens

Ons doel bij het verzamelen van gegevens is u de optimale gebruikerservaring voor uw Enphase-systeem te verschaffen. We kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • u de door u gevraagde diensten en klantenondersteuning te verschaffen;
 • u kennisgevingen te sturen over de energieconsumptie en productie van uw systeem;
 • op uw verzoek een koppeling te maken tussen uw Enphase-account en een service of platform van derden;
 • onze services en de inhoud van onze website aan te passen, persoonlijk af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • u updates te sturen over nieuwe producten en diensten die we onze klanten aanbieden; en
 • andere wettelijk vereiste verplichtingen te vervullen.

Onze primaire website (“Enphase.com”)

Wanneer u enphase.com bezoekt, wordt u misschien gevraagd om persoonsgegevens op te geven zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en het type klant. Dit soort informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, om te reageren op vragen om informatie of ondersteuning, en om ons de follow-up na uw bezoek aan de website mogelijk te maken.

Als u regelmatige updates wilt ontvangen over nieuws, producten en acties van Enphase, dan moet u uw voornaam, achternaam, e-mailadres, de gewenste taal en uw land opgeven. Deze informatie wordt dan uitsluitend gebruikt om u kennisgevingen te sturen over Enphase en zijn producten en diensten, onze zakenpartners of om indien nodig contact met u op te nemen. U kunt uw abonnement op deze service te allen tijde opzeggen door het opvolgen van de desbetreffende instructies die in onze e-mails met kennisgevingen staan of door hier contact met ons op te nemen.

Onze website voor bewaking op afstand (“Enlighten.enphaseenergy.com”)

Enlighten.enphaseenergy.com is een aparte website voor bewaking op afstand (hier ook “Enlighten” genoemd), die bereikbaar is vanaf enphase.com. Verzoeken van websitebezoekers om informatie over Enlighten en onze producten die bij enlighten.enphaseenergy.com vandaan komen, worden naar enphase.com teruggekoppeld. Wij reageren online op verzoeken om informatie over Enlighten.

Wanneer u zich voor Enlighten registreert, wordt u mogelijk gevraagd om uw voornaam en achternaam in te vullen, en uw wachtwoord, een geldig e-mailadres (gebruikte voor het inloggen), een telefoonnummer, en naam en adres van uw bedrijf indien van toepassing. Deze informatie wordt gebruikt om uw Enlighten-account in te stellen, om u updates te sturen over nieuws, producten en acties van Enphase, en om indien nodig contact met u op te nemen over uw Enphase-systeem. Als u nog meer producten koopt, krijgen we ook uw creditcard- en factuurgegevens om de bestelling te verwerken.

In bepaalde regio's bieden wij eigenaars van Enphase-systemen de gelegenheid om zich te registreren voor diensten van derden die gegevens over de productie van zonne-energie aan andere derden melden en deze kunnen u dan uitnodigen voor premieprogramma's. Als u zich bij een externe provider wilt registreren, moet u Enphase permissie/toestemming geven om bepaalde persoonsgegevens aan die externe serviceprovider te sturen, zoals uw naam, e-mailadres, locatie-informatie van uw systeem (fysiek adres, plaats en postcode), de identificatiegegevens van de meter (fabrikant, model en serienummer) en de aangevulde metergegevens voor de opbrengstenklasse (zoals de eindwaarde van de cumulatieve teller aan het einde van de maand). We vragen u om deze permissie/toestemming wanneer u uw informatie op de pagina Enlighten Manager invult.

De bewakingsservice van Enlighten gebruikt een geautomatiseerde, online technologie met de naam Envoy/Energy Management Unit (“Envoy”). De Envoy is de netwerk-hub die elke module en micro-inverter van een Enphase-systeem verbindt met de bewakings- en managementsoftware van Enlighten. Wanneer de Envoy verbinding heeft met internet, begint hij onmiddellijk de informatie van uw zonne-energieapparatuur aan Enphase te melden en blijft dat doen zolang hij online is. Door uw Envoy verbinding te laten maken met internet, gaat u akkoord met deze automatische informatierapportage. De door Enphase ontvangen informatie bestaat o.a. uit de geschatte locatie van het systeem op basis van IP-adres, output, doelmatigheid, en andere technische variabelen. Enphase heeft een legitiem belang bij de verzameling, verwerking en opslag van deze informatie om de systeemprestaties te bewaken en te optimaliseren, om op afstand problemen bij de systemen op te lossen, en om klantenservice te leveren zoals systeemupdates. Deze informatie wordt door Enphase geregistreerd en bewaard bij externe gegevensopslagfaciliteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden, en die te allen tijde voor Enphase toegankelijk is. We bewaren deze informatie ten behoeve van onze klanten zo lang als nodig is voor het leveren van de noodzakelijke diensten aan de klant, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten, en om te zorgen voor inachtneming van onze overeenkomsten. We kunnen deze ook gebruiken ter verbetering van onze producten en diensten, en ook voor kwaliteitswaarborg en vergelijking van technische prestaties.

Wanneer u zich voor Enlighten registreert, krijgt de installateur van uw systeem en van bedrijven waarmee deze installateur mogelijk samenwerkt (bijvoorbeeld voor SREC-rapportagediensten (Solar Renewable Energy Certificate, certificaat duurzame energie voor zonne-energie)) of externe eigenaars als het systeem wordt gefinancierd door middel van een lease of PPA-overeenkomst (Power Purchase Agreement, aankoopovereenkomst voor energie) toegang tot bepaalde gegevens van Enlighten, zoals de hoeveelheid systeemconsumptie en gebruikstijden. Deze gegevens worden gebruikt voor assistentie van de installateur bij de installatie van onze producten, het opsporen van storingen, en andere aan de systeemprestaties gerelateerde kwesties. Systeemeigenaars kunnen deze toegang op elk gewenst moment verwijderen op de instellingenpagina van Enlighten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de Enlighten-gegevens delen, ook de geografische breedte- en lengtecoördinaten (“geo-locatie”), met bedrijven met wie we samen aan marketing doen, partners zijn, samenwerken, of met wie we anderszins overeenkomsten afsluiten. Deze bedrijven kunnen in de Verenigde Staten, Europa, of elders zijn gevestigd. U kunt zien en beheren met wie we uw Enlighten-gegevens delen wanneer u bij Enlighten inlogt, of door hier contact met ons op te nemen.

Enlighten verzamelt informatie in opdracht van zijn directe klanten en heeft mogelijk geen directe relatie met de personen van wie het de persoonsgegevens verwerkt. Als u klant bent van een van onze directe klanten (een “eindgebruiker”) en het delen van bepaalde Enlighten-gegevens wilt afwijzen, neem dan contact op met de Enphase-klanten met wie u direct contact hebt (in de meeste gevallen is dit uw installateur of distributeur).

Als u klant van Enlighten bent, kunnen we u vragen om enquêtes in te vullen of vragen te beantwoorden in verband met uw tevredenheid over Enphase-producten die u hebt gekocht of diensten die u van ons hebt ontvangen. We gebruiken deze informatie ter verbetering van onze bewakingsservice op afstand. We kunnen u ook vragen of wij in marketing-materialen van Enphase informatie mogen gebruiken over uw ervaring met onze producten en diensten. We vragen dan uw toestemming voor het gebruik van dergelijke informatie. In de gebruikte informatie wordt uw naam of adres niet vermeld. We gebruiken dan uitsluitend de algemene geografische locatie (plaats en provincie), uw opmerkingen, de fysieke prestatiegegevens van uw installatie voor zonne-energie (opgeslagen bij onze gegevensopslagfaciliteiten) en andere door u goedgekeurde specifieke lokale informatie.

Onze website voor API-ontwikkelaars (developer.enphase.com)

De website van Enphase voor API-ontwikkelaars is een API op JSON-basis die gebruikers toegang geeft tot gegevens over systeemprestaties en waarschuwingen voor de Enlighten-accounts die toegankelijk voor hen zijn. Bij uw eerste registratie dient u verplicht uw voornaam, achternaam, organisatie of groepsnaam op te geven en een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Opgave van een fysiek adres is optioneel. Deze informatie wordt gebruikt om uw API-account bij Enlighten Systems op te zetten, en wordt ook gebruikt om u updates te sturen over nieuws, producten en acties van Enphase, en om indien nodig contact met u op te nemen over uw account. U kunt uw abonnement op deze service te allen tijde opzeggen door het opvolgen van de desbetreffende instructies die in onze e-mails met kennisgevingen staan of door hier contact met ons op te nemen.

De website voor ontwikkelaars heeft een forum dat alleen toegankelijk is voor mensen met een geldig API-account bij Enlighten Systems. Alle informatie die u in deze forums post, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben. Voor het aanvragen van verwijdering van uw persoonlijke informatie uit het forum, neemt u contact met ons op via developeraccounts@enphase.com. In sommige gevallen kunnen we misschien uw persoonlijke informatie niet verwijderen; als een zodanige situatie ontstaat, krijgt u bericht over de reden.

Onze mobiele apps (MyEnlighten, Enlighten Manager en Installer Toolkit)

Met uw toestemming verzamelen we, wanneer u onze services downloadt en gebruikt, automatisch informatie over het type toestel dat u gebruikt, de versie van het besturingssysteem en de toestel-ID (of "UDID").

 

MyEnlighten en Enlighten Manager zijn mobiele applicaties waarmee eigenaars van een Enlighten-systeem en vakmensen voor zonne-energie hun Enphase-systemen op afstand bewaken. Om daarbij in te loggen, moet u het e-mailadres en wachtwoord van uw bestaande Enlighten-account invullen. De applicaties verschaffen een platform voor de informatie die reeds in Enlighten is opgenomen; om deze te gebruiken, wordt er verder geen informatie gevraagd of verzameld.

De Installer Toolkit is een mobiele applicatie die vakmensen voor zonne-energie helpt bij de configuratie van Enphase-systemen, het activeren van Enlighten-accounts, bevestigen van succesvolle installaties en het verkrijgen van systeemprestatiegegevens. Bij de eerste opzet van Enlighten-accounts kan de installateur de systeemnaam vermelden met systeem-id, het aantal modules, systeemadres, en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de klant. Deze informatie wordt gebruikt om uw Enlighten-account in te stellen, om u updates te sturen over nieuws, producten en acties van Enphase, en om indien nodig contact met u op te nemen over uw Enphase-systeem.

We gebruiken mobiele analysesoftware zodat we meer inzicht krijgen in de werking van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie registreren, zoals hoe vaak u de applicatie gebruikt, welke situaties binnen de applicatie optreden, samengevoegde gegevens over gebruik en prestaties, en waar de applicatie was gedownload. We koppelen de informatie die we binnen de analysesoftware opslaan niet met persoonsgegevens die u met de mobiele applicatie verzendt.

Opslag en beveiliging

De informatie die Enphase en andere toegestane derden over u verzamelen, wordt opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden. We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze informatie beschermd wordt tegen verkeerd gebruik, interferentie en verlies, en tegen onbevoegde toegang, wijziging of bekendmaking.

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wanneer u op onze registratie- of bestelformulieren sensitieve informatie invult (zoals een creditcardnummer), coderen we die informatie met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Creditcardnummers worden door Enphase niet bewaard; ze worden naar derden verzonden voor verwerking van de betaling. We volgen de algemeen geaccepteerde sectornormen voor de bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens, zowel tijdens de verzending als wanneer we deze ontvangen; er is echter geen enkele methode van online verzending of elektronische opslag die voor 100% veilig is.

Eigendom van informatie en uw rechten

U ben eigenaar van alle informatie die u verstrekt en genereert bij het gebruik van Enlighten; door uw toestemming te geven en Enlighten te gebruiken, stemt u er echter mee in dat u Enphase een exclusieve, permanente, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde gebruikslicentie zonder royalty's geeft voor het gebruik van deze informatie (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte “Informatie delen” hieronder). We kunnen uw gegevens gebruiken voor marktonderzoek en analyse ter verbetering van de diensten die wij bieden en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Informatie delen (inclusief creditcardbetalingen)

We delen uw gegevens uitsluitend met derden op de manieren die zijn beschreven in dit privacybeleid, in een aan u verzonden kennisgeving over de verzameling van gegevens, en uitsluitend voor zover u ons geautoriseerd hebt voor het delen van uw gegevens met derden. De aan onze websites gerelateerde gedeelten hierboven bevatten ook voor elke website specifieke details over het delen van informatie.

Enphase valt onder de regelgevende handhavingsautoriteit van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan het mogelijk zijn dat Enphase verplicht is tot bekendmaking van persoonsgegevens in antwoord op legitieme verzoeken van overheidsinstanties; dit betreft ook voldoen aan vereisten van binnenlandse veiligheidsdiensten of wetshandhavingsinstanties.

Enphase kan uw gegevens aan andere Enphase-bedrijven bekendmaken en aan externe serviceproviders die ons helpen bij de levering van onze producten en diensten; deze kunnen in de Verenigde Staten of daarbuiten zijn gevestigd. We hebben contracten met andere bedrijven en personen die bepaalde taken voor ons uitvoeren, om u bepaalde diensten te leveren of analyses uit te voeren die ons meer inzicht geven in hoe de klanten onze diensten en onze websites gebruiken. Dit betreft ook verwerking van creditcardbetalingen, het verzenden van post en e-mail, het analyseren van gegevens en het bieden van assistentie bij onze marketing. Deze derden hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de bedoelde taken; zij mogen deze niet voor andere doelstellingen gebruiken; en zij moeten de informatie verwerken in volstrekte naleving van de geldende wet. Verzending naar verdere derden is gedekt door de voorzieningen in dit privacybeleid met betrekking tot kennisgeving en opties, en de serviceovereenkomsten met onze klanten.

We mogen voor elk doel geanonimiseerde gegevens gebruiken en bekendmaken die automatisch door uw Envoy (gebruikt voor de bewakingsservice van Enlighten) worden verzonden. Geanonimiseerde gegevens kunnen bestaan uit energieproductie en -gebruik, maar niet uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Al deze informatie kan worden geanonimiseerd en samengevoegd met informatie van andere klanten of individueel verstrekt als voorbeeld van de klantenervaring met onze producten.

We mogen bepaalde informatie of gegevens aan derden verkopen voor andere dan aan marketing gerelateerde doelstellingen inclusief Research & Development, net-integratie, evaluatie van beschikbare zonne-energie, productontwikkeling en de diensten van onze partners en klanten. Deze gegevens kunnen bestaan uit informatie over productie, spanning, frequentie en geo-locatie. Deze informatie bevat niet uw naam, telefoonnummer, of e-mailadres. U kunt dit gebruik van uw geo-locatie afwijzen door bij Enlighten in te loggen en de pagina voor accountinstellingen te bezoeken , of door hier contact met ons op te nemen.

We kunnen uw gegevens ook bekendmaken in de volgende gevallen:

 • zoals wettelijk vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijke wettelijke procedure;
 • wanneer we te goeder trouw geloven dat bekendmaking noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen, voor het onderzoeken van fraude, of als antwoord op een van de overheid afkomstig verzoek; of
 • als Enphase is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van alle of een gedeelte van zijn activa. U wordt dan via een opvallende kennisgeving op onze websites (zoals een persbericht) ingelicht over een eventuele verandering in eigenaar of in het gebruik van uw gegevens, evenals over de opties die u mogelijk hebt met betrekking tot uw gegevens.

Inzage en wijziging van de accountinformatie

Op verzoek verstrekt Enphase u informatie over de vraag of we uw persoonsgegevens bewaren. Enphase streeft ernaar dat alle persoonsgegevens die worden verzameld en in zijn bestanden en database-systemen opgeslagen correct en nauwkeurig zijn. Personen kunnen op elk gewenst moment inzage of correctie verzoeken van de persoonsgegevens die Enphase over hen bezit, door contact met ons op te nemen via de informatie aan het einde van dit privacybeleid. Gebruikers van Enlighten kunnen nadat ze bij Enlighten inloggen, hun accountinformatie wijzigen, inclusief naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere verzochte informatie. Als u informatie verwijdert, is het mogelijk dat we u bepaalde bewakingsdiensten niet meer kunnen leveren. Als u uw account permanent wilt verwijderen of uw toestemming voor verder contact wilt intrekken, neem dan hier contact op met de klantenservice. We reageren dan binnen 30 dagen op uw verzoek.

Enphase bevestigt dat u recht hebt op inzage van uw persoonlijke informatie. Een eindgebruiker die geen directe relatie met Enphase heeft en om inzage vraagt, of die onnauwkeurige gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, dient dat verzoek te richten aan de Enlighten-klant met wie een directe connectie bestaat. Indien er wordt gevraagd om verwijdering van gegevens, reageren we binnen een redelijke termijn.

Cookies

Wanneer u onze websites opent, kunnen we met uw toestemming andere dan persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies en andere soortgelijke technologie. Dit is een snelle en handige methode om te zorgen dat de content van onze website fris en interessant blijft voor onze bezoekers. Een “cookie” is een tekenreeks die uitsluitend uit tekst bestaat en tijdelijk op uw toestel wordt opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Enphase gebruikt cookies om te volgen welke pagina's op onze websites door de gebruikers worden bezocht zodat de informatie voor toekomstige sessies kan worden aangepast en verbeterd. We verzamelen informatie over het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u naar onze pagina heeft gebracht, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die u op de pagina doorbrengt en de bekeken pagina's. Onze cookies zijn tijdssensitief, verlopen automatisch en worden uitgeschakeld wanneer u uw browser sluit.  Als de gebruiksperiode van een cookie is ingesteld op meer tijd dan u op een site doorbrengt, dan wordt per cookie een uitsluitend uit tekst bestaande tekenreeks voor toekomstig gebruik op de harde schijf van uw computer opgeslagen. De door ons gebruikte cookies kunnen geen informatie van de harde schijf van uw computer afhalen, kunnen geen bestanden vernietigen en kunnen geen virussen op uw computer zetten. Wanneer een cookie op de harde schijf van uw computer wordt gezet, geeft dat Enphase geen toegang tot de informatie op uw computer, maar het kan worden gebruikt voor het herkennen van uw computer. We kunnen uw internetadres (“Internet Protocol adres” of “IP-adres”) en andere automatisch verzamelde informatie gebruiken bij het diagnosticeren van problemen met onze server, en voor het beheer van onze websites.

Met de meeste internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen aanpassen. U kunt onze websites nog steeds bekijken als uw browser is ingesteld op het weigeren van alle cookies, maar u moet de cookies wel activeren als u bij Enlighten wilt inloggen en iets kopen.

Traceertechnologie van derden

Met uw toestemming mogen derden met wie we een aparte overeenkomst hebben gesloten, cookies en andere technologieën te gebruiken voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze websites. Deze derden bestaan uit zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op onze websites en reclamenetwerken bekijkt of erop reageert, die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u een van hun advertenties bekijkt of erop reageert. De door deze derden verzamelde informatie wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw interesses of voorkeuren zodat zij reclame of actiemateriaal op de websites kunnen laten zien die op uw kennelijke belangstelling gericht zijn. We hebben geen inzage van of controle over de technologie die deze derden kunnen gebruiken voor het verzamelen van informatie over uw interesses, en de informatiepraktijken van deze derden vallen niet onder dit privacybeleid. Merk op dat u nog altijd algemene reclame kunt ontvangen.

We hebben ook overeenkomsten met geselecteerde marketingspecialisten die ons helpen bij het volgen van het effect van onze websites. In combinatie met cookies gebruiken we web-beacons om het websiteverkeer te bewaken. Een “web-beacon” is een afbeelding op een webpagina die is ontworpen voor het traceren van de bekeken pagina's en geopende berichten. Web-beacons zijn vaak onzichtbaar omdat ze over het algemeen slechts één bij één pixel groot zijn. Wanneer een gebruiker een Enphase-webpagina opvraagt, wordt het web-beacon opgehaald en geactiveerd. Wanneer het geactiveerd is, kan het web-beacon informatie naar onze gecontracteerde marketingspecialisten sturen. De verzonden informatie bestaat o.a. uit het IP-adres van de computer die de pagina opvraagt, het tijdstip waarop de pagina met het web-beacon werd bekeken en hoe lang, en het type browser dat de pagina heeft opgevraagd. Deze informatie wordt door onze marketingspecialist gecombineerd en aan ons beschikbaar gesteld.

Met cookies kunnen we, samen met web-beacons, de gebruikerservaring op onze websites verbeteren en onze reclame effectiever maken. Onze gecontracteerde marketingspecialisten mogen deze informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan de taken die zij voor ons uitvoeren.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar andere websites die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Enphase. Merk op dat Enphase niet verantwoordelijk is voor de privacypraktijken van die andere sites.

Widgets op sociale media

Een widget is een stand-alone applicatie die we op onze websites zetten om informatie weer te geven of om gebruikers uit te nodigen voor verschillende manieren van interactie. Onze websites bevatten widgets op diverse sociale media zoals de Facebook-knop voor “Vind ik leuk” en de Twitter-knop voor “Tweet”, evenals de knop “Delen” waarmee gebruikers Enphase-content kunnen delen op een aantal sociale media. De websites voeren ook interactieve miniprogramma's uit. Deze voorzieningen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze website bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen zodat de functie goed werkt. De voorzieningen en widgets voor sociale media worden door derden gehost of direct op onze websites. Uw interactie met deze voorzieningen vallen onder het privacybeleid van het bedrijf die de functie verschaffen.

Gegevensbewaring

We bewaren uw gegevens zo lang uw account actief is, voor zo ver nodig om u diensten te leveren, indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen te beslechten en om te zorgen dat onze overeenkomsten in acht worden genomen, of tot u verzoekt om verwijdering van uw gegevens. We kunnen samengevoegde, geanonimiseerde gegevens bewaren voor zover dat door de geldende wet is toegestaan. Indien u uw account en uw gegevens wenst te annuleren of te verwijderen, of niet meer wilt dat Enphase uw informatie gebruikt om u diensten te leveren, neem dan contact met ons op met behulp van de informatie hieronder. We reageren dan binnen 30 dagen op uw verzoek.

Veranderingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid periodiek wijzigen op basis van veranderingen in onze informatiepraktijken. We zullen niets van uw rechten krachtens dit privacybeleid afdoen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We posten alle veranderingen in het privacybeleid op deze pagina. Alle veranderingen in dit privacybeleid worden onmiddellijk na het posten van een dergelijke kennisgeving van kracht. U dient bij elke update van het privacybeleid uw toestemming te geven of te vernieuwen. Check dit privacybeleid periodiek om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van onze huidige privacypraktijken. Wanneer u een of meer van de websites gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u bent gebonden aan alle zodanige veranderingen en dat u daarom periodiek de websites dient te bezoeken om het op dat moment geldende privacybeleid te onderzoeken.

 

Geldende wet

Dit privacybeleid valt onder de wetten van de jurisdictie waarin u zich bevindt.

Vragen of mogelijke problemen

Als u vragen hebt of opmerkingen over het privacybeleid van Enphase en uw gegevens, neem dan hier contact met ons op, of telefonisch of met de post via:

Enphase Energy, Inc.

1420 North McDowell Blvd.

Petaluma, CA 94954, V.S.

+1 (877) 797-4743

privacy@enphaseenergy.com