Privacybeleid

Ingangsdatum: 6 november 2017

We hebben ons Privacybeleid gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen wordt hieronder beschreven:

 • We hebben onze dochterondernemingen en mobiele applicaties toegevoegd aan de betrokken instanties en sites die in dit Privacybeleid staan vermeld.
 • We hebben details toegevoegd over de manier waarop we de ontvangen gegevens van EU-lidstaten verwerken en hebben informatie opgenomen met betrekking tot de rechten van EU-lidstaten.
 • We hebben informatie toegevoegd om duidelijkheid te verschaffen over onze verantwoordelijkheden bij het verwerken van gegevens en hoe ze worden overgedragen, ook ten behoeve van de regulerende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.
 • We hebben informatie toegevoegd waarin wordt uitgelegd dat de Installer van uw systeem toegang krijgt tot bepaalde Enlighten-gegevens, waaronder het systeemverbruik en tijden van het gebruik wanneer u zich registreert voor Enlighten.

___

De betrokkenheid van Enphase bij het beschermen van de gegevensprivacy

Enphase Energy, Inc. (“Enphase,” “we” of “ons”) en haar dochterondernemingen wereldwijd hechten veel waarde aan het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie en gegevens ("Gegevens"). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten van Enphase, in alle landen, inclusief onze volgende websites (de “Websites” of “Sites”), die allemaal eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Enphase:

 1. onze primaire website enphase.com
 2. onze externe bewakingswebsite enlighten.enphaseenergy.com;
 3. onze API-ontwikkelaarswebsite (Application Programming Interface) Developer.Enphase.com.
 4. onze mobiele applicaties, waaronder MyEnlighten, Enlighten Manager en Installer Toolkit.

Om u inzicht te verschaffen in ons privacybeleid betreffende gegevens, hebben we hieronder uiteengezet welke Gegevens we verzamelen, hoe we de Gegevens gebruiken, welke beveiligingsmaatregelen we hanteren en met wie we de Gegevens delen. Dit Privacybeleid beschrijft tevens uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonlijke gegevens. In dit Privacybeleid zijn verwijzingen naar een "Klant" verwijzingen naar iedereen die apparatuur van Enphase heeft gekocht, die zich voor externe bewakingsdiensten heeft geregistreerd of die de Sites heeft bezocht. Het gebruik van via onze dienst verzamelde informatie is beperkt tot het doel om de diensten te leveren waarvoor de Klant Enphase gebruikt.

Onze privacypraktijken voldoen aan de Veiligehavenbeginselen van de Verenigde Staten en de Europese Unie zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Enphase heeft verklaard dat wordt voldaan aan de Veiligehavenbeginselen met betrekking tot kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over de Veiligehavenbeginselen en om onze certificering in te zien, gaat u naar https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Vragen en klachten

Neem voor vragen, opmerkingen of twijfels met betrekking tot dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, inclusief voor klachten over onze privacypraktijken, hier contact met ons op of via de contactgegevens zoals opgenomen aan het einde van dit Privacybeleid. Mogelijk vragen we u om uw klacht schriftelijk in te dienen. Enphase zal alle klachten bestuderen en zal u op de hoogte stellen van het genomen besluit met betrekking tot uw klacht zodra dat praktisch haalbaar is nadat het besluit is genomen.

Klanten binnen de Europese Unie kunnen onder bepaalde voorwaarden, nader beschreven op de Privacy Shield-website via https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenregelingsprocedures zijn uitgeput.

Onze primaire website (“Enphase.com”)

Als u enphase.com bezoekt, kunt u worden gevraagd om persoonlijke gegevens, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en welk type klant u bent, te verstrekken. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren, om vragen te beantwoorden of om verzoeken te ondersteunen, en om ons in staat te stellen opvolging uit te voeren na uw bezoek aan de Site.

Als u regelmatig updates wilt ontvangen met betrekking tot nieuwsberichten, producten en aanbiedingen van Enphase, moet u uw voornaam, achternaam, e-mailadres, taalvoorkeur en land opgeven. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om u berichten over Enphase, onze producten en diensten en onze bedrijfspartners te sturen of om indien nodig contact met u op te nemen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door de afmeldingsinstructies in onze e-mailberichten te volgen of door hiercontact met ons op te nemen.

Onze externe bewakingswebsite (“Enlighten.enphaseenergy.com”)

Enlighten.EnphaseEnergy.com is een afzonderlijke externe controlewebsite (hier ook “Enlighten” genoemd) die toegankelijk is via Enphase.com. Verzoeken van bezoekers van deze website om meer informatie over Enlighten en onze producten die afkomstig zijn van enlighten.enphaseenergy.com worden terugverwezen naar enphase.com. Onze reacties op verzoeken om informatie over Enlighten lopen via internet.

Als u zich registreert voor Enlighten, ontvangen we uw voornaam, achternaam, wachtwoord, een geldig e-mailadres (gebruikt om u aan te melden), een telefoonnummer en uw bedrijfsnaam en -adres indien van toepassing. Deze informatie wordt gebruikt om uw Enlighten-account in te stellen, u van updates te voorzien met betrekking tot nieuwsberichten, producten en aanbiedingen van Enphase en om indien nodig contact met u op te nemen over uw Enphase-systeem. Als u extra producten koopt, willen we ook uw creditcard- en factureringsgegevens ontvangen om de bestelling te kunnen verwerken.

In sommige regio's bieden we eigenaren van het Enphase-systeem de mogelijkheid om zich aan te melden voor diensten van derden waarbij gegevens over de productie van zonne-energie worden verstrekt aan andere derden met het doel om u in te schrijven voor stimuleringsprogramma's. Als u zich wilt aanmelden bij een onafhankelijke leverancier, moet u Enphase toestemming geven om bepaalde persoonlijke gegevens aan deze onafhankelijke leverancier te verstrekken, inclusief uw naam, e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw systeemlocatie (straat, huisnummer, plaats en postcode), meteridentificatiegegevens (merk, model en serienummer) en de uitgebreide gegevens met betrekking tot de inkomstenmeter (RGM) (zoals de cumulatieve eindwaarde van de teller vanaf het einde van de maand). We zullen u om deze toestemming vragen wanneer u uw gegevens invult op de Enlighten Manager-pagina. De onafhankelijke leverancier kan in de Verenigde Staten of in overzeese gebieden zijn gevestigd.

De bewakingsservice van Enlighten maakt gebruik van een geautomatiseerde technologie via internet die ook wel de Envoy/Energy Management Unit (“Envoy”) wordt genoemd. De Envoy is de netwerkhub die iedere module en micro-omvormer van een Enphase-systeem koppelt aan de bewakings- en beheersoftware van Enlighten. Zodra de Envoy met internet is verbonden, begint deze de gegevens van de zonne-energieapparatuur door te sturen naar Enphase zolang deze online is. Wanneer u de Envoy verbindt met internet, geeft u automatisch toestemming voor deze geautomatiseerde gegevensverstrekking. De informatie die Enphase ontvangt, omvat de locatie van het systeem op basis van het IP-adres (bij benadering), de uitvoer, de doeltreffendheid en andere technische variabelen. Deze informatie wordt vastgelegd en bewaard door Enphase op externe faciliteiten voor gegevensopslag in de Verenigde Staten, en is te allen tijde toegankelijk voor Enphase. We zullen deze gegevens van onze Klanten bewaren zo lang als nodig is om de benodigde diensten te verlenen of zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren, inclusief voor kwaliteitsborging en vergelijkingen van technische prestaties.

Wanneer u zich registreert voor Enlighten krijgen de Installer van uw systeem en bedrijven waarmee de Installer verbonden is (bijvoorbeeld met solar renewable energy certificate (SREC) rapportagediensten of externe eigenaren als het systeem is gefinancierd door middel van een leasing of stroomafnameovereenkomst) toegang tot bepaalde Enlighten-gegevens, waaronder het systeemverbruik en tijden van het gebruik. Deze gegevens helpen gebruikers bij de installatie van onze producten, probleemoplossing en andere systeemgerelateerde zaken. U kunt deze toegang op elk gewenst moment intrekken via de instellingspagina van Enlighten Onder bepaalde omstandigheden kunnen we gegevens van Enlighten, inclusief coördinaten (lengte- en breedtegraad, "geografische locatie"), delen met bedrijven waarmee we handelen, een partnerschap vormen, samenwerken of anderszins overeenkomsten mee aangaan. Deze bedrijven kunnen in overzeese gebieden zijn gevestigd. U kunt bekijken en beheren met wie we uw gegevens delen wanneer u inlogt bij Enlighten of door hier contact met ons op te nemen.

Enlighten verzamelt informatie namens haar directe klanten en heeft mogelijk geen rechtstreekse relatie met de personen waarvan zij de gegevens verwerkt. Als u een Klant bent van een van onze directe Klanten (een "Eindgebruiker") en u niet meer wilt dat Enlighten bepaalde gegevens deelt, moet u contact opnemen met de Klanten van Enphase waarmee u rechtstreeks contact hebt.

Als u een Klant van Enlighten bent, kunnen we u vragen om vragenlijsten in te vullen of vragen te beantwoorden met betrekking tot uw tevredenheid over de producten van Enphase die u hebt gekocht of de diensten die u van ons hebt ontvangen. We gebruiken deze informatie om onze externe bewakingsdiensten te verbeteren. We kunnen u in de marketingmaterialen van Enphase ook vragen of we gebruik mogen maken van informatie over uw ervaring met onze producten en diensten. We zullen u om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van deze informatie vragen. In de gebruikte informatie worden uw volledige naam en adres niet vermeld. We zullen de algemene geografische locatie (plaats en staat), commentaar van u, de fysieke prestatiegegevens van uw zonne-energieapparatuur (die zijn opgeslagen op onze faciliteiten voor gegevensopslag) en andere locatiespecifieke informatie uitsluitend gebruiken zoals dat door u is goedgekeurd.

Onze API-ontwikkelaarswebsite (Developer.Enphase.com)

De API-ontwikkelaarswebsite van Enphase is een op JSON gebaseerde API die gebruikers toegang verschaft tot systeemprestatiegegevens en waarschuwingen over de Enlighten-accounts waartoe zij toegang hebben. Wanneer u zich voor de eerste keer registreert, moet u uw voornaam, achternaam, de naam van uw organisatie of groep, een gebruikersnaam, een e-mailadres en een wachtwoord opgeven. Het verstrekken van een fysiek adres is optioneel. Deze informatie wordt gebruikt om uw Enlighten Systems API-account in te stellen, u van updates te voorzien met betrekking tot nieuwsberichten, producten en aanbiedingen van Enphase en om indien nodig contact met u op te nemen over uw account. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door de afmeldingsinstructies in onze e-mailberichten te volgen of door hier contact met ons op te nemen.

De ontwikkelaarswebsite heeft een forum dat uitsluitend toegankelijk is voor personen met een geldig Enlighten Systems API-account. Alle informatie die u op deze fora verstrekt, kan door anderen die toegang hebben tot de fora worden gelezen, verzameld en gebruikt. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens van het forum te verwijderen, neemt u contact met ons op via developeraccounts@enphase.com. In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens niet verwijderen; indien een dergelijke situatie zich voordoet, wordt u op de hoogte gesteld van de redenen daarvoor.

Onze mobiele applicaties (MyEnlighten, Enlighten Manager en Installer Toolkit)

MyEnlighten en Enlighten Manager zijn mobiele applicaties waarmee Enlighten-systeemeigenaren en experts in zonne-energie hun Enphase-systemen op afstand kunnen beheren. Om in te loggen, moet u uw bestaande Enlighten-accountadres en wachtwoord opgeven.  De applicaties bieden een platform voor de eerder opgenomen informatie in Enlighten en er is geen aanvullende informatie vereist of verzameld om deze te gebruiken.

De Installer Toolkit is een mobiele applicatie die experts in zonne-energie helpt bij de configuratie van Enphase-systemen, de activering van Enlighten-accounts, bevestiging van succesvolle installaties en het verkrijgen van systeemprestatiegegevens.  Bij het opzetten van Enlighten-accounts kunnen Installers de systeemnaam, het systeem-ID, het aantal modules, het systeemadres, de klantnaam, het e-mailadres van de klant en het telefoonnummer van de klant opgeven. Deze informatie wordt gebruikt om uw Enlighten-account in te stellen, u van updates te voorzien met betrekking tot nieuwsberichten, producten en aanbiedingen van Enphase en om indien nodig contact met u op te nemen over uw Enphase-systeem.

Opslag en beveiliging

De informatie die Enphase en andere toegestane derde partijen van u verzamelt, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt beschermd tegen misbruik, interferentie en verlies, en van onbevoegde toegang, wijziging en bekendmaking.

De beveiliging van uw Gegevens is belangrijk voor ons. Als u gevoelige gegevens invult (bijvoorbeeld een creditcardnummer) op ons registratie- of bestelformulier, versleutelen we deze gegevens met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL). Creditcardnummers worden niet bewaard door Enphase; deze worden verstuurd naar derde partijen voor het verwerken van betalingen. Wij volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als gedurende de ontvangst daarvan; geen enkele vorm van verzending via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig.

Informatie-uitwisseling (inclusief voor creditcardbetalingen)

Wij zullen uw Gegevens uitsluitend delen met derde partijen op de manieren zoals beschreven in dit Privacybeleid, in een aan u gerichte persoonlijke kennisgeving over gegevensverzameling of voor zover u ons toestemming hebt gegeven om uw Gegevens met derde partijen te delen. Bovenstaande secties met betrekking tot onze Websites bevatten ook gegevens over informatie-uitwisseling die specifiek van toepassing zijn op iedere afzonderlijke Website.

Enphase valt onder de regelgeving en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Enphase worden verplicht om persoonlijke gegevens openbaar te maken naar aanleiding van wettelijke verzoeken van de overheid om aan eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving te voldoen.

Enphase kan uw Gegevens bekendmaken aan andere Enphase-bedrijven en aan externe leveranciers die ons assisteren bij de levering van onze producten en diensten. Deze leveranciers kunnen in de Verenigde Staten en in overzeese gebieden zijn gevestigd. We besteden diensten uit aan andere bedrijven en personen om bepaalde handelingen namens ons te verrichten en om bepaalde diensten aan u te leveren. Dit omvat tevens de verwerking van creditcardbetalingen, het verzenden van post en e-mails, gegevensanalyse en het verstrekken van marketingondersteuning. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun beoogde functies; ze mogen de informatie niet gebruiken voor enige andere doeleinden en ze moeten deze informatie in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving verwerken. De overdracht aan volgende derde partijen wordt beheerst door de bepalingen in dit Privacybeleid met betrekking tot kennisgeving en keuze en de dienstverleningsovereenkomsten met onze Klanten.

We kunnen automatisch door uw Envoy verzonden, niet-herleidbare gegevens (gebruikt voor de Enlighten-bewakingsdienst) voor enig doel gebruiken en bekendmaken. Niet-herleidbare gegevens kunnen bijvoorbeeld gegevens over energieproductie en -gebruik zijn, maar niet uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Al deze informatie kan worden samengevoegd met informatie van andere Klanten of individueel worden verstrekt als een voorbeeld van de ervaring die één gebruiker heeft met onze producten.

We mogen bepaalde informatie of gegevens verkopen aan derde partijen voor niet aan marketing gerelateerde doeleinden waaronder, zonder beperking, onderzoek en ontwikkeling, integratiedoeleinden m.b.t. zonne-energie, beoordeling van zonne-energiebronnen en diensten van onze partners en Klanten. Deze informatie kan, zonder beperking, de productie, spanning, frequentie en geografische locatie omvatten. Deze informatie omvat echter niet uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt het gebruik van uw geografische locatie uitzetten door in te loggen bij Enlighten en naar de accountinstellingen te gaan, of door hiercontact met ons op te nemen.

We kunnen uw Gegevens ook bekendmaken:

 • indien dat wettelijk vereist is, zoals ter naleving van een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure;
 • indien we te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking nodig is ter bescherming van onze rechten, uw veiligheid en de veiligheid van anderen, of als reactie op een verzoek van de overheid; of
 • indien Enphase betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een gedeelte van haar activa. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een opvallende kennisgeving op onze Websites (bijvoorbeeld een persbericht) van enige wijzigingen in eigendom of gebruik van uw Gegevens, alsmede eventuele keuzes die u hebt met betrekking tot uw Gegevens.

Toegang tot en wijziging van accountgegevens

Op verzoek zal Enphase u voorzien van informatie over de vraag of we uw persoonlijke gegevens bewaren. Enphase streeft naar de juistheid van alle persoonlijke gegevens die in haar bestanden en databasesystemen worden verzameld en opgeslagen. Personen kunnen te allen tijde verzoeken om toegang tot of correctie van de persoonlijke gegevens die Enphase over hen heeft door contact met ons op te nemen volgens de aan het einde van dit Privacybeleid uiteengezette informatie. Voor gebruikers van Enlighten geldt dat wanneer zij zich eenmaal hebben aangemeld bij Enlighten, zij hun accountgegevens, inclusief naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gevraagde gegevens, kunnen wijzigen. Als u gegevens verwijdert, zijn wij mogelijk niet langer in staat om bepaalde controlediensten aan u te leveren. Als u uw account permanent wilt verwijderen of u uw toestemming voor verder contact wilt intrekken, kunt u hier contact opnemen met de klantenondersteuning. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

 

Enphase erkent dat u het recht heeft op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Een Eindgebruiker die geen directe relatie met Enphase heeft en die onjuiste gegevens wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, dient zijn vraag te richten aan de Klant van Enlighten (de gegevensbeheerder) met wie deze Eindgebruiker direct contact heeft. Indien u verzoekt gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren.

Cookies

Als u toegang hebt tot onze Websites, kunnen we automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen door het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën. Dit is een snelle en handige manier om de inhoud van onze Website nieuw en relevant te houden voor de bezoekers van de Website. Een “cookie” is een tekstbestand dat tijdelijk wordt opgeslagen op uw computer wanneer u bepaalde websites bezoekt. Enphase gebruikt cookies om bij te houden welke pagina's op onze Websites gebruikers bezoeken zodat informatie kan worden aangepast en verbeterd voor toekomstige sessies. We verzamelen informatie over de soorten internetbrowsers en besturingssystemen die worden gebruikt, de domeinnaam van de website die u naar onze pagina heeft geleid, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die aan de pagina wordt besteed en de bekeken pagina's. Onze cookies zijn tijdgevoelig, verlopen en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Als de ingestelde verlooptijd van een cookie langer is dan de tijd die u op een website besteedt, wordt een tekstbestand opgeslagen in een cookie op de harde schijf van uw computer voor toekomstig gebruik. De cookies die wij gebruiken, kunnen geen informatie ophalen van de harde schijf van uw computer, kunnen geen bestanden vernietigen en kunnen geen virussen naar uw computer sturen. Als een cookie op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, geeft dat Enphase geen toegang tot enige informatie op uw computer, maar kan dit worden gebruikt om uw computer te herkennen. We kunnen uw internetadres ("Internet Protocol-adres" of "IP-adres") en andere automatisch verzamelde informatie gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en om onze Websites te beheren.

De meeste webbrowsers bieden u de mogelijkheid om cookie-instellingen aan te passen. U kunt onze Websites nog steeds bekijken als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, maar u moet cookies inschakelen om u aan te kunnen melden bij Enlighten en om aankopen te doen.

Traceringstechnologieën van derde partijen

We stellen derde partijen met wie we een afzonderlijke overeenkomst hebben in staat om cookies en andere technologieën te gebruiken om informatie over het gebruik van onze Websites te verzamelen. Onder deze derde partijen worden onder andere begrepen zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u hun advertenties op onze Websites bekijkt of daarop reageert, en advertentienetwerken, die informatie over uw interesses verzamelen wanneer u hun advertenties bekijkt of daarop reageert. De door deze derde partijen verzamelde informatie wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw interesses en voorkeuren, zodat deze derde partijen advertenties en reclamemateriaal op de Websites kunnen plaatsen die afgestemd zijn op uw kennelijke interesses. Indien u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt met het doel om u op uw interesses gebaseerde advertenties te sturen, kunt u zich afmelden door hier te klikken (of, indien u in de Europese Unie bent gevestigd, door hier te klikken). Houd er rekening mee dat u daarmee niet bent afgemeld voor het ontvangen van advertenties. U zult algemene advertenties blijven ontvangen.

We besteden werkzaamheden ook uit aan geselecteerde marketingspecialisten om ons te helpen de doeltreffendheid van onze Websites vast te stellen. Naast cookies maken we gebruik van webbakens om het verkeer op de Websites te controleren. Een "webbaken" is een afbeelding op een webpagina die is ontworpen om bij te houden welke pagina's worden bekeken en welke berichten worden geopend. Webbakens zijn vaak onzichtbaar, omdat deze over het algemeen slechts één pixel groot zijn. Wanneer een gebruiker een webpagina van Enphase opvraagt, wordt het webbaken opgehaald en geactiveerd. Wanneer het is geactiveerd, kan het webbaken informatie versturen naar door ons aangenomen marketingspecialisten. De verstuurde informatie bevat het IP-adres van de computer die de pagina heeft opgevraagd, de tijd dat de pagina met het webbaken is bekeken en het soort browser dat is gebruikt om de pagina op te halen. Deze informatie wordt door onze marketingspecialisten verzameld en aan ons beschikbaar gesteld.

We delen met deze derde partijen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden (zoals een e-mailadres); deze derde partijen kunnen echter wel toegang hebben tot informatie over uw computer (zoals een IP- of MAC-adres). We hebben geen toegang tot of controle over de technologieën die deze derde partijen mogelijk gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen. De informatiepraktijken van deze derde partijen zijn niet in dit Privacybeleid opgenomen.

Cookies stellen ons, samen met webbakens, in staat om de gebruikerservaring op onze Websites te versterken en de doeltreffendheid van onze advertenties te verbeteren. De door ons ingeschakelde marketingspecialisten mogen deze informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan voor de activiteiten die zij voor ons uitvoeren.

Wij en derden gebruiken Local Shared Objects, zoals Flash-cookies om informatie en voorkeuren op te slaan. Om Flash-cookies te beheren, klik hier.

Koppelingen naar andere websites

Onze Websites bevatten koppelingen naar andere websites die niet het eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Enphase. U moet zich beseffen dat Enphase niet aansprakelijk is voor de privacypraktijken van deze andere websites.

Sociale-mediawidgets

Een widget is een zelfstandige toepassing die we opnemen in onze Websites om informatie weer te geven of gebruikers uit te nodigen om op verscheidene manieren te reageren. Onze Websites bevatten verschillende sociale-mediawidgets, waaronder de knop Vind ik leuk van Facebook en de Tweet-knop van Twitter, alsmede de Share This-knop (Dit delen) waarmee gebruikers inhoud van Enphase kunnen delen op verschillende sociale-mediawebsites.Op de Websites worden ook interactieve miniprogramma's uitgevoerd. Deze voorzieningen kunnen gegevens verzamelen zoals uw IP-adres en de pagina die u op onze Website bezoekt, en kunnen een cookie instellen om de voorziening in staat te stellen goed te werken. Sociale-mediavoorzieningen en -widgets worden ofwel door een derde partij ofwel rechtstreeks op onze Websites gehost. Uw interacties met deze voorzieningen worden beheerst door het privacybeleid van de onderneming die deze voorzieningen levert.

Het bewaren van gegevens

We zullen uw Gegevens bewaren zo lang uw account actief is, zo lang als nodig is om u diensten te verlenen of zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen. We mogen verzamelde, niet-herleidbare gegevens voor onbepaalde tijd of voor zover dat is toegestaan in de toepasselijke wetgeving, bewaren. Als u uw account wilt annuleren of verwijderen, of als u niet wilt dat Enphase nog langer gebruik maakt van uw informatie om u diensten te verlenen, neemt u contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande informatie. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om kenbaar te maken welke veranderingen zijn doorgevoerd in onze informatiepraktijken. We zullen uw rechten krachtens dit Privacybeleid niet verminderen zonder uw expliciete toestemming daartoe.We plaatsen alle wijzigingen in dit Privacybeleid op deze pagina en we zullen, indien er sprake is van wezenlijke veranderingen, een opvallendere kennisgeving op de Website plaatsen. Alle in dit Privacybeleid aangebrachte wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht vanaf de plaatsing van voornoemde kennisgeving. Door gebruik te maken van de Websites gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze wijzigingen; daarom dient u de Websites periodiek te bezoeken om het op dat moment geldende Privacybeleid te bestuderen.

Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid is onderworpen aan het recht van het rechtsgebied waarin u zich bevindt.

Vragen of problemen

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het Privacybeleid van Enphase, neem dan hier contact met ons op, of per telefoon of post via:

Enphase Energy, Inc.

1420 North McDowell Blvd.

Petaluma, CA 94954 (VS)

(877) 797-4743