Wat is netto-energie?

Lees meer over de manier waarop netto-energie in MyEnlighten wordt weergegeven als uw systeem is ingesteld voor verbruiksbewaking

Als uw systeem is ingesteld voor verbruiksbewaking, toont MyEnlighten de netto-energiemetingen. De netto-energie is het verschil tussen de energie die is geproduceerd door uw zonne-energiesysteem en de energie die is verbruikt door uw huis.

U ziet de dagelijkse netto-energiemeting op het overzichtsscherm voor elke willekeurige dag voor de gebruiksduur van uw systeem. Op dagen waarop uw systeem meer energie produceert dan er in uw huis wordt verbruikt, is de netto-energie positief.

Op dagen waarop er in uw huis meer energie wordt verbruikt dan er door uw systeem wordt geproduceerd, is de netto-energie negatief.

De grafiek onder aan het overzichtsscherm toont de netto-energie in periodes van vijftien minuten gedurende de dag. De blauwe balken bovenaan vertegenwoordigen de productie van zonne-energie en de oranje balken onderaan vertegenwoordigen het energieverbruik in uw huis.

De donkere zones van de grafiek tonen de netto-energiemetingen. Als er tijdens een periode van vijftien minuten meer energie is geproduceerd dan er is verbruikt, ligt de donkere zone bovenaan in de blauwe balk, wat betekent dat de netto-energie positief is. Als er daarentegen meer energie is verbruikt dan er is geproduceerd, ligt de donkere zone onderaan in de oranje balk, wat betekent dat de netto-energie negatief is.

In dit voorbeeld heeft de netto-energie in de periode tussen 8:30 en 8:45 een waarde van -177 Wh. Dit wordt berekend door de hoeveelheid energie die gedurende die periode is verbruikt (300 Wh) af te trekken van de hoeveelheid geproduceerde energie (123 Wh).

Als u deze grafiek dagelijks bekijkt, krijgt u inzicht in de trends van het energieverbruik bij u thuis met betrekking tot de momenten waarop uw zonne-energiesysteem energie produceert.

Gerelateerde categorieën: Uw Enphase-systeem