Dave Ranhoff

Dyrektor ds. handlowych

Dave

Dave Ranhoff jest członkiem zespołu zarządzającego Enphase od 2017 roku. Odpowiada za sprzedaż, marketing i usługi. Zanim dołączył do Enphase, pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego w firmie GCL Solar Materials.

Wcześniej Ranhoff był prezesem Solar Materials Group of SunEdison, spółki przejętej przez GCL na początku 2017 roku. Dave pracował także w SunEdison jako starszy wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w działach zajmujących się materiałami fotowoltaicznymi i półprzewodnikami. Dołączył do przedsiębiorstwa SunEdison po tym, jak w lipcu 2010 roku przejęło ono firmę Solaicx, której był prezesem i dyrektorem generalnym. Wcześniej jednak Ranhoff zajmował stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Credence Systems, firmy produkującej wyposażenie dla producentów półprzewodników. W czasie swojej 20-letniej kariery w Credence pełnił wiele różnych funkcji kierowniczych, m.in. dyrektora ds. operacyjnych, wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu oraz dyrektora zarządzającego ds. operacji europejskich. Dave uzyskał dyplom licencjata w dziedzinie nauk ścisłych na kierunku Elektrotechnika na uczelni Northeastern University, a także jest absolwentem kursu Stanford Executive Program.