IQ Disconnect
SKU: PLACEHOLDER

IQ Disconnect

Narzędzie IQ Disconnect służy do rozłączania połączeń kabli IQ Cable prądu przemiennego z mikroinwerterami IQ Microinverter oraz jednofazowymi elementami IQ Field Wireable. Można go także używać do rozłączania połączeń MC4 prądu stałego.

Dowiedz się więcej

Error: