July 6, 2022

TNO marktonwikkelingen in maand juni 2022

TNO-hero

TNO: terugverdientijd zonnepanelen blijft minder dan 7 jaar.

De terugverdientijd van zonnepanelen blijft voor consumenten ook bij de afbouw van de salderingsregeling minder dan 7 jaar. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) naar de gevolgen van het afbouwen van het salderen. TNO ontwikkelde enkele jaren geleden een rekenmodel waarmee het effect van de afbouw van de salderingsregeling op de terugverdientijd van investeringen in zonnepanelen voor consumenten, scholen en het mkb in kaart werd gebracht. Het onderliggende rapport en het rekenmodel zijn nu op verzoek van minister Jetten voor Klimaat en Energie geactualiseerd.

Fors verbeterd

In dit nieuwe rapport is TNO uitgegaan van de meest recente cijfers voor de elektriciteitsprijzen, belastingen en investeringskosten van zonnepanelen. De uitkomsten van het onderzoek naar de terugverdientijden bij het nieuwe afbouwpad dat in 2025 start, zijn gunstig. De terugverdientijden zijn over de hele linie fors verbeterd ten opzichte van het vorige rapport en minister Jetten laat weten dat er daarom geen aanleiding is om het half mei in de Zonnebrief aangekondigde afbouwpad voor de salderingsregeling te herzien.

Terugverdientijd huishoudens flink verbeterd

In het rapport van TNO uit 2020 werd er nog van uitgegaan dat de terugverdientijd voor de investering in zonnepanelen voor een referentiehuishouden op zou lopen tot circa 9 jaar in 2030. Uit het nieuwe rapport uit 2022 komt naar voren dat de terugverdientijden flink verbeterd zijn: bij huishoudens blijven de terugverdientijden tot 2030 voor het nieuwe afbouwpad de gehele periode beneden de 7 jaar, zoals te zien is in de lichtblauwe lijn in onderstaande grafiek.

teru

Investeringen in zonnepanelen die huishoudens in 2022 hebben gedaan, verdienen zich bij het afbouwpad uit het oorspronkelijke wetsvoorstel en bij het nieuwe afbouwpad in 5 jaar terug. Deze terugverdientijd loopt in de komende jaren weer op tot net onder de 7 jaar in 2027, waarna de terugverdientijd weer zal dalen richting 2030. Het nieuwe afbouwpad verschilt daarbij nauwelijks van het oorspronkelijke afbouwpad dat in 2023 zou starten; de gele lijn. Ook wanneer in 2025 de salderingsregeling per direct afgeschaft zou worden – de donkerblauwe lijn – blijft de terugverdientijd voor huishoudens in 2025 onder de 9 jaar, waarna in de jaren daarna een daling wordt ingezet naar een terugverdientijd van 7 jaar in 2030.

Schokeffect

Bij die keuze zou er volgens minister Jetten wel sprake zijn van een schokeffect per 2025, omdat de terugverdientijden in dat jaar scherp zouden stijgen. De minister hierover: ‘Om een dergelijk schokeffect te voorkomen, houdt het kabinet vast aan het in de Zonnebrief gecommuniceerde afbouwpad. Voortzetting van de salderingsregeling (grijze lijn) zou leiden tot terugverdientijden van minder dan 4,5 jaar voor investeringen in 2030 en zou daarmee een forse overstimulering betekenen.’