Informacje prawne i zasady firmy Enphase

Polityka prywatności

Zasady dopuszczalnego użytkowania 

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i korzystanie z Witryn internetowych i Usług firmy Enphase. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że w ramach swoich działań i korzystania z jakiejkolwiek Witryny internetowej i/lub Usług nie będzie:

(i) powodować naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji (w tym wszelkich przepisów dotyczących eksportu danych, oprogramowania lub technologii do i ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów) lub niniejszych Warunków;

(ii) uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do dowolnej Witryny lub strony internetowej w jakikolwiek inny sposób niż przez interfejs dostarczany przez firmę Enphase (w szczególności zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do żadnej Witryny lub strony internetowej za pomocą jakichkolwiek zautomatyzowanych środków, takich jak, między innymi, korzystanie ze skryptów lub robotów sieciowych) i zgadza się przez cały czas przestrzegać instrukcji zawartych w dowolnym pliku robots.txt dostępnym w dowolnej Witrynie internetowej;

(iii) angażować się w jakiekolwiek działania, które mogą zakłócać lub ingerować w funkcjonowanie dowolnej Witryny internetowej lub Usługi lub serwerów i sieci wykorzystywanych do działania dowolnej Witryny internetowej lub Usługi;

(iv) powodować przesyłania niechcianych komercyjnych lub masowych wiadomości e-mail, a Uczestnik nie będzie wykorzystywać swego Konta lub dowolnej Witryny internetowej jako adresu zwrotnego dla niechcianej poczty komercyjnej od innych nadawców;

(v) gromadzić, zbierać, wydobywać lub angażować się w jakąkolwiek inną działalność w celu uzyskania danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji o innych osobach, chyba że za ich wyraźną pisemną zgodą, która to zgoda będzie przechowywana przez okres trzech (3) lat po wygaśnięciu niniejszej Umowy;

(vi) usuwać lub fałszywie dodawać do Treści Witryny internetowej jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach lub tytułach własności, informacji o autorze lub innych informacji, takich jak pochodzenie lub źródło takiej Treści Witryny internetowej;

(vii) tworzyć fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych (w tym podszywać się pod pracownika lub przedstawiciela firmy Enphase);

(viii) naruszać praw firmy Enphase lub jakiejkolwiek osoby trzeciej (w tym praw innych użytkowników) lub znieważać, zniesławiać, nękać, prześladować lub grozić innym; lub

(ix) tworzyć zobowiązań dla firmy Enphase.

Dokumentacja prawna