Raport w sprawach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za rok 2021

ESG-2021

Badri Kothandaraman

List od naszego
Prezesa i Dyrektora Generalnego

Zrównoważony rozwój jest fundamentem działalności Enphase. Naszym strategicznym celem jest budowa zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Dostarczamy rozwiązania techniczne, dzięki którym czysta energia jest bardziej przystępna finansowo, niezawodna i dostępna. Dzisiaj Enphase jest czołowym na świecie dostawcą mikroinwerterowych systemów fotowoltaiki i magazynowania energii. Odkąd powstała nasza firma dostarczyliśmy w przybliżeniu ponad 39 milionów mikroinwerterów do instalacji fotowoltaicznych. W ponad 130 krajach zainstalowano w przybliżeniu ponad 1,7 miliona systemów Enphase. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w mikroinwertery Enphase sięga około 8,6 gigawata. Te instalacje kompensują emisję 20,8 miliona ton CO2e, co odpowiada zaopatrzeniu w elektryczność 3,5 miliona gospodarstw domowych przez rok. Firma Enphase została założona w roku 2006, by kreować wartość poprzez pięć kluczowych elementów: produktywność, niezawodność, inteligencję, prostotę i bezpieczeństwo produktów...

Badri Kothandaraman

Prezes i Dyrektor Generalny

Poznaj nasze osiągnięcia

Czołowy na świecie producent mikroinwerterów

Ponad 39 milionów

zainstalowanych mikroinwerterów1

29,5 TWh

dostaw2

Ponad 1,7 miliona

wykonanych instalacji Enphase

3 900

Instalatorów na świecie

Oto rezultat naszej ciężkiej pracy

Ponad 20,8 miliona

Tony metryczne skompensowanej emisji CO2e; odpowiada to zaopatrzeniu 3,5 miliona gospodarstw domowych w energię elektryczną przez rok2

82,7 miliarda

kilometrów przejechanych samochodem równoważnych kompensacji emisji CO2₂e²

Ponad 4,9 miliona

litrów paliwa równoważnego kompensacji skumulowanej emisji CO2e2

344 miliardy

zasadzonych drzew w ciągu 10 lat²

1,6 miliarda

naładowanych smartfonów2

4503

turbiny wiatrowych działających przez rok²

792 miliardów

żarówek zastąpionych
źródłami LED2

109 mln

km² lasów w USA przez jeden rok²

1Wg stanu na 30.09.2020 r.

2Oszacowanie na podstawie danych z systemów zarządzanych przez Enphase na dzień 30.09.2020 r. powiększonych o ekstrapolację dla systemów niezarządzanych na podstawie danych i łącznej sprzedaży;
  Obliczenia CO2e według kalkulatora GHG amerykańskiej agencji EPA.

Środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny

Zrównoważony rozwój jest fundamentem naszej działalności. Naszym strategicznym celem jest budowa zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Nasza dbałość o środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny przejawiają się — w pierwszej kolejności — w naszych rozwiązaniach technicznych, dzięki którym czysta energia jest bardziej przystępna finansowo, niezawodna i dostępna. Wciąż się rozwijamy i konsekwentnie dbamy o dobrostan wszystkich interesariuszy oraz społeczności, którym służymy.

Środowisko

Wszyscy potrzebujemy fundamentalnych zmian na rzecz bardziej ekologicznej gospodarki i niższej emisji CO₂. W przyszłości, która stać będzie pod znakiem ograniczonej dostępności zasobów, najlepiej poradzą sobie przedsiębiorstwa z odpowiednimi systemami zarządzania środowiskowego. I to właśnie takie firmy są najlepiej przygotowane, by pomagać klientom w osiąganiu tych samych celów. Zapewniamy klientom dostęp do inteligentnych, czystych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają się do zmniejszenia globalnego śladu węglowego. Zrównoważony rozwój jest fundamentem naszej działalności.

Kapitał ludzki

Ludzie i społeczności tworzą strukturę, na której opiera się cała nasza firma. Jako rozwijające się przedsiębiorstwo dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo, samopoczucie i rozwój zawodowy naszych pracowników — po to, by jak najlepiej służyć interesariuszom zewnętrznym.

Społeczna odpowiedzialność

Czujemy się zobowiązani do ochrony i promowania praw człowieka na świecie. Oznacza to dla nas tworzenie czystych technologii dostępnych dla społeczności objętych niewystarczającą opieką, ale także zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa naszym partnerom i użytkownikom oraz etyczne postępowanie w całym łańcuchu wartości.

Ład korporacyjny

Łączymy ścisły wewnętrzny nadzór z przejrzystością komunikacji, aby mieć pewność, że cele interesariuszy znajdą odzwierciedlenie w postępowaniu każdego pracownika Enphase. Dążymy do wdrażania zrównoważonych rozwiązań, które będą zwiększać dostępność czystej energii dla naszych klientów. Mając to na względzie, angażujemy się w opracowywanie wytycznych i przepisów w różnych regionach świata. Jest to jeden z istotnych elementów naszego ładu korporacyjnego.