Raport w sprawach środowiskowych,
społecznych
i ładu korporacyjnego
za rok 2021

Badri Kothandaraman

List od naszego
prezesa i dyrektora generalnego

Mam zaszczyt przedstawić Państwu nasz Raport w sprawach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego za rok 2021. Omawiamy w nim nieustanne działania Enphase na rzecz zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Od publikacji pierwszego raportu w 2020 roku poczyniliśmy ogromne postępy w pomiarze naszego śladu węglowego, wspieraniu różnorodności i otwartości w miejscu pracy oraz nagłaśnianiu w całej firmie kwestii środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego. Chcemy kontynuować te wysiłki i wskazać długofalowe cele, które umożliwią nam zrównoważony rozwój w skali globalnej. Z optymizmem patrzę na nasze przyszłe działania na rzecz środowiska, odpowiedzialności społecznej i nadzoru.

Badri Kothandaraman

Prezes i dyrektor generalny

Co osiągnęliśmy w 2021 roku

Poznaj czołowego na świecie producenta mikroinwerterów.
ESG-42+million microinverters shipped

Ponad 42 mln

dostarczonych mikroinwerterów¹
43.4TWh of cumulative shipments

43,4 TWh

łącznej energii z naszych rozwiązań²
300+MWh of storage

Ponad 300 MWh

magazynowej energii¹
1.9 miliion system deployed

1,9 miliona

zamontowanych systemów¹

Efekty naszej ciężkiej pracy

Poznaj nasze zaangażowanie i jego realny wpływ na planetę.

31 milionów

ton metrycznych emisji CO₂e, które nie trafiły do atmosfery, co odpowiada zaopatrzeniu 3,9 miliona gospodarstw domowych w energię elektryczną przez rok²

122 miliardy

kilometrów, których nie przejechano samochodem osobowym z silnikiem benzynowym²

13 miliardów

zaoszczędzonych litrów benzyny²

8366

turbin wiatrowych działających przez rok²

1,2 miliarda

żarówek zastąpionych źródłami światła LED²

14,5 miliarda

hektarów amerykańskich lasów posadzonych przez rok²

¹Wg stanu na 31.12.2021 r.

²Oszacowanie na podstawie danych z systemów zarządzanych przez Enphase na dzień 31.12.2021 r. powiększonych o ekstrapolację dla systemów niezarządzanych na podstawie danych i łącznej sprzedaży. Obliczenia CO2e według kalkulatora EPA.

Środowisko

Produkujemy najlepsze w swojej klasie rozwiązania do zarządzania energią, w tym sprzęt do produkcji energii fotowoltaicznej, domowe systemy akumulatorowe, a także produkty do ładowania pojazdów elektrycznych i inteligentnego sterowania obciążeniem oraz chmurowe narzędzia do monitorowania i obsługi instalacji. Choć nasze produkty i usługi stanowią bezpośrednią odpowiedź na najpilniejsze wyzwania związane ze zmianą klimatu i przejściem do gospodarki niskoemisyjnej, mamy świadomość, że nie będziemy mogli kontynuować naszej działalności bez kontrolowania wpływu, jaki ma na środowisko cały nasz łańcuch wartości, i zarządzania nim w odpowiedzialny sposób.

Ludzie

W Enphase tworzymy społeczność, w której wszyscy są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Dbamy o dobrostan pracowników, zapewniając im różne udogodnienia i dodatki motywujące. Zainicjowaliśmy kompleksowy program zarządzania talentami, który obejmuje rekrutację, ścieżki dalszej kariery i rozwój globalnych liderów. W ten sposób wspieramy pracowników — nie tylko nowych, ale i doświadczonych — w realizacji ich potencjału i czerpaniu satysfakcji z pracy.

Społeczna odpowiedzialność

Jako Enphase czujemy się odpowiedzialni za aktywne zwiększanie dostępu do czystych rozwiązań energetycznych. Zależy nam na tym, by sieć elektroenergetyczna była bardziej ekologiczna, niezawodna i wydajna. Dlatego wspólnie z wieloma partnerami działamy na rzecz upowszechnienia czystej energii na całym świecie.

Ład korporacyjny

Nieustannie przyglądamy się licznym zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, ładem korporacyjnym, prawami człowieka, zgodnością z przepisami, zadowoleniem pracowników, finansami, IT i innymi procesami biznesowymi, tak aby łączyć ścisły wewnętrzny nadzór z przejrzystością komunikacji. Uczestnictwo w opracowywaniu przepisów i strategii politycznych stanowi jeden z istotnych elementów naszego ładu korporacyjnego.

Poznaj nasze dotychczasowe osiągnięcia i przeczytaj raport za rok 2020

Pobierz raport za rok 2020