October 20, 2022

Pierwsze kroki z doskonałym Enphase Energy Service Manager

 Alternativ

Logowanie w usłudze Service Manager

Zaloguj się na stronie service.enphaseenergy.com przy użyciu danych uwierzytelniających do Enphase Installer Platform.

rtaImage-1

Po zalogowaniu do narzędzia Service Manager w aplikacji Installer App (Enphase Installer Platform) widoczna jest opcja „RMA Dashboard” w lewym panelu.

rtaImage-2

Do czego służy RMA Dashboard?

Panel RMA Dashboard pozwala na:

 1. Usystematyzowane monitorowanie wszystkich zgłoszonych RMA i ich statusów zgodnie z potrzebami działu,

  rtaImage-3

 2. Filtrowanie zgłoszonych RMA według identyfikatora lokalizacji, daty wysłania i statusu RMA.

 3. Pobranie listy RMA wygenerowanej dla wybranych filtrów

  rtaImage-4

 4. Tworzenie zgłoszeń RMA,

  rtaImage-5

 5. Wysyłanie zgłoszeń RMA,

  rtaImage-6

 6. By wyświetlić szczegóły dotyczące RMA, należy kliknąć jego numer

  rtaImage-7

 7. Po utworzenia zgłoszenia RMA wyświetlane są szczegóły RMA.

  rtaImage-8

 8. Po wysłaniu RMA widoczny jest numer referencyjny i data wysyłki części zamiennych

  rtaImage-9