October 20, 2022

Porady dotyczące instalacji przekładników prądowych Enphase

d

Przekładniki prądowe pozwalają nie tylko zobrazować przetwarzanie energii przez mikroinwertery, ale pokazują również ilość energii zużytej przez gospodarstwo domowe oraz ilości przekazane i pobrane w ramach sieci. Alexander Holland, kierownik ds. wsparcia technicznego na region EMEA, ma kilka świetnych porad, które pomogą w skutecznym montażu przekładników prądowych.

Przedstawiamy Alexandra Hollanda

Moja praca w Enphase od samego początku, tj. od marca 2020 r., jest dla mnie czystą przyjemnością. Praca w tak innowacyjnej firmie z sektora energii odnawialnej, która na pierwszym miejscu stawia klienta i skupia się na dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów jest dla mnie niezwykle interesująca. Nasz zespół wsparcia technicznego stara się każdego dnia świadczyć naszym instalatorom wsparcie techniczne światowej klasy, nawet w obliczu poważnych wyzwań!

Jak montować przekładniki prądowe (CT)

W tym wpisie chciałbym przedstawić kilka porad ułatwiających skuteczną instalację przekładników prądowych:

  • Sprawdź oznaczenia przekładników prądowych. W ten sposób uniknie się przyłączenia przekładnika prądowego do niewłaściwego zacisku w bramce IQ Gateway, zwłaszcza w systemie trójfazowym.

  • Strzałka umieszczona na przekładniku prądowym powinna być skierowana w kierunku ładunku (a nie w kierunku modułów fotowoltaicznych dla przekładników do pomiaru zużycia ani nie w kierunku sieci dla przekładników konsumpcyjnych).

  • Kable przekładnika prądowego są w dwóch kolorach: białym i niebieskim: niebieski (dolny) przewód CT podłącza się do dolnego zacisku urządzenia bramki IQ Gateway, a biały do górnego.

CT

Instalacja CT w systemie trójfazowym (3P + N)

  • W systemie trójfazowym przekładniki prądowe należy zamocować na właściwej fazie, tak aby zapewnić właściwe pomiary. Zacisk zasilania bramki IQ Gateway określa, czym jest L1, L2 oraz L3 w naszym systemie.

  • Aby wykonać pomiary pomiędzy fazami, należy włączyć całą instalację.

  • Dla konsumpcji mierzy się różnicę napięcia między przewodem prądowym na zacisku zasilającym bramki IQ Gateway a przewodem prądowym na głównym wyłączniku, a dla produkcji – na przewodzie prądowym przekaźnika IQ.

  • CT jest zamocowany na właściwej fazie, jeśli w pomiarach nie ma żadnej różnicy napięć (0 V AC) między mierzonymi fazami.

  • W przypadku uzyskania w pomiarze wartości 400 V AC pomiędzy fazami oznacza to, że pomiar obejmuje dwie różne fazy, co spowoduje nieprawidłowe pomiary produkcji/konsumpcji.

  • Proces ten należy powtórzyć dla wszystkich faz, tak aby mieć pewność, że przekładniki prądowe zostały zainstalowane prawidłowo.

CT

Mam nadzieję, że zawarte tu porady pomogą każdemu instalatorowi stać się ekspertem Enphase.