Mandy Yang

Dyrektor ds. Finansów

Mandy

Mandy Yang posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, usług skarbowych i podatków w przemyśle energetycznym, technologii solarnej i półprzewodników. Doświadczenie to znajduje odbicie w działalności całej firmy Enphase.

Zanim Mandy dołączyła do Enphase w 2018 roku jako główna księgowa i skarbniczka korporacyjna, pracowała jako starsza dyrektor i biegła rewident grupy w przedsiębiorstwie Tesla Inc., w którym odpowiadała za obsługę finansową globalnych procesów Order to Cash, nadzór kontrolny i rachunkowość w regionach APAC i EMEA oraz przygotowanie wspólnych usług finansowych dla regionów APAC i EMEA. Ponadto Mandy Yang zajmowała różne stanowiska w przedsiębiorstwie SunPower Corporation, m.in. starszej dyrektor i biegłej rewident w globalnym oddziale ds. energetyki rozproszonej oraz, jednocześnie, głównej księgowej i biegłej rewident spółki w przedsiębiorstwie 8point3 Energy Partners. Wcześniej pracowała na różnych stanowiskach wyższego szczebla w obszarze finansów w firmie Spansion Inc. Do jej obowiązków należało składanie sprawozdań finansowych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak również zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, planowanie finansowe i przygotowywanie analiz. W trakcie swojej kariery Yang pełniła również rolę audytora wewnętrznego w firmie SYNNEX Corporation oraz audytora w firmie Deloitte & Touche. Mandy Yang uzyskała stopnień licencjata na kierunku Zarządzanie w biznesie międzynarodowym na Państwowym Uniwersytecie Tajwańskim oraz tytuł MBA w dziedzinie finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign. To licencjonowana biegła księgowa w stanie Kalifornia. Posiada dyplom Chartered Financial Analyst.