Enphase Informacje prawne i zasady

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności, która weszła w życie 4 kwietnia 2022 r.

Niniejsza „Polityka Prywatności” opisuje praktyki spółki Enphase Energy, Inc. oraz naszych podmiotów zależnych i powiązanych (łącznie „Enphase”, „my”, „nas” lub „nasz” ) dotyczące ochrony prywatności w odniesieniu do

Powyższe elementy zwane są dalej łącznie „Serwisem”. Niniejsza Polityka Prywatności określa prawa i możliwości wyboru dostępne osobom fizycznym w odniesieniu do danych, które ich dotyczą. Odniesienia do „Klienta” odnoszą się do każdego, kto nabywa produkty lub usługi Enphase, zarejestrował się na naszym koncie online w celu skorzystania z danego Serwisu (każde z nich jest dalej zwane „Kontem Enphase”) lub odwiedził nasze strony internetowe lub aplikacje mobilne. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nasze polityki i praktyki, możesz zrezygnować z korzystania z Serwisu. Enphase może przedstawić dodatkowe lub uzupełniające zasady w zakresie polityki prywatności dotyczące oferowanych przez nas określonych produktów lub usług w momencie gromadzenia danych osobowych. Takie uzupełniające informacje o przetwarzaniu danych osobowych regulują sposób w jaki możemy przetwarzać dane w kontekście konkretnych produktów lub usług.

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla osób znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii (zwanych łącznie „Europą" lub przymiotnikiem „europejski" w odpowiedniej formie).

Spis treści

Gromadzone przez nas dane osobowe

Informacje, które nam przekazujesz. Dane osobowe, które nam przekazujesz za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób mogą obejmować następujące informacje:

 • Biznesowe i osobiste dane kontaktowe , takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, numer telefonu, tytuł zawodowy i nazwa spółki.

 • Treści, które prześlesz do Serwisu , takie jak teksty, obrazy, pliki audio, wideo i podpisy cyfrowe, wraz z metadanymi przypisanymi do przesłanych przez Ciebie plików.

 • Informacje o profilu, takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło, które można ustawić, aby utworzyć konto online, nazwa konta, numer konta, numer identyfikacyjny instalacji Enphase, zdjęcie, zainteresowania i preferencje.

 • Informacje rejestracyjne, takie jak informacje, które mogą być powiązane z serwisem, kontem lub wydarzeniem, w związku z którym się zarejestrowałeś.

 • Informacje zwrotne lub korespondencja, takie jak informacje, które podajesz, gdy kontaktujesz się z nami zadając nam pytania, przekazując informacje zwrotne lub prowadzisz z nami innego rodzaju korespondencję online.

 • Informacje demograficzne, takie jak adres pocztowy, miasto, stan, kraj zamieszkania i kod pocztowy.

 • Informacje dotyczące energii, takie jak produkcja energii, rachunek za energię elektryczną, umowa na instalację solarną, zużycie energii, ustawienia baterii i historia użytkowania, zużycie lub produkcja innych obciążeń oraz inne informacje dotyczące Twoich zasobów energetycznych.

 • Informacje o obiekcie, takie jak informacje związane z instalacją solarną, w tym typ dachu, wielkość domu, ustawienia konfiguracyjne urządzeń, wykorzystanie urządzeń, szczegóły dotyczące mikroinwertera, ustawienia konfiguracyjne instalacji, szczegóły dotyczące wyłączników elektrycznych i paneli, informacje o zezwoleniach oraz zdjęcia.

 • Informacje finansowe, np. rachunek za prąd. Informacje podawane w celu dokonania zakupu, takie jak dane karty płatniczej, numer konta finansowego i dane rozliczeniowe, nie są nigdy gromadzone ani przechowywane przez Enphase, lecz przekazywane bezpośrednio zewnętrznym podmiotom zajmującym się obsługą płatności, takim jak Stripe, Authorize.net i Paypal (w zależności od witryny). Informacje podawane przy składaniu wniosku o finansowanie na naszych stronach internetowych, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, informacje o dochodach oraz inne dane finansowe i osobowe również nie są gromadzone ani przechowywane przez Enphase, lecz są przekazywane bezpośrednio zewnętrznym partnerom kredytowym. Enphase może otrzymać informację o wynikach takiego wniosku od partnerów kredytowych (np. o kwocie pożyczki i tożsamości instytucji finansowej).

 • Informacje o transakcjach, takie jak informacje o adresie rozliczeniowym, płatnościach dokonywanych na Twoją rzecz i przez Ciebie, numer identyfikacji podatkowej (jeśli dotyczy), numer klienta oraz inne szczegółowe informacje dotyczące zakupionych od nas produktów lub usług.

 • Informacje o użytkowaniu, takie jak informacje o sposobie w jaki korzystasz z Serwisu oraz sposobie interakcji z nami, w tym informacje związane z identyfikatorem licznika (marka, model i numer seryjny) lub dane dotyczące dane z licznika o zwiększonej wartości przychodu [ ang. augmented revenue grade meter data] (takie jak skumulowane wartości końcowe licznika na koniec miesiąca), informacje o mocy wyjściowej, wydajności i inne zmienne techniczne, treści, które przesyłasz na strony internetowe lub w inny sposób przekazujesz nam oraz informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z interaktywnych funkcji Serwisu.

 • Informacje marketingowe, takie jak Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji o naszych działaniach, wydarzeniach i publikacjach, a także szczegółowe informacje o sposobie korzystania z naszej komunikacji. Możemy również przeprowadzać ankiety wśród użytkowników oraz badania i analizy dotyczące korzystania z naszych produktów i ankiet lub zainteresowania nimi.

 • Inne informacje które możemy gromadzić, które nie został wymienione w niniejszej informacji, lecz które będziemy wykorzystywać zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub, które zostały w inny sposób ujawnione w momencie ich gromadzenia.

Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem naszych produktów: IQ Gateway (jako samodzielny produkt lub część IQ Combiner) jest węzłem sieciowym, który łączy sprzęt Enphase (taki jak mikroinwertery, akumulatory IQ i kontrolery systemu IQ) należący do pakietu instalacji Enphase Energy System z naszym oprogramowaniem do monitorowania i zarządzania. Po podłączeniu IQ Gateway do Internetu zaczyna on przekazywać nam informacje o produkcji i zużyciu energii oraz informacje o obiekcie i będzie to robić tak długo, jak długo jest w trybie online.

Informacje, które uzyskujemy z platform mediów społecznościowych. Możemy prowadzić strony dla Enphase na platformach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, YouTube, Instagram i innych platformach stron trzecich. Odwiedzając nasze strony na tych platformach lub wchodząc z nimi w interakcje, do podejmowanych przez Ciebie interakcji oraz do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych będzie miała zastosowanie polityka prywatności dostawcy danej platformy. Dane osobowe możemy otrzymywać za pośrednictwem platformy od Ciebie lub od platform, w obu przypadkach będziemy traktować takie dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Informacje, które uzyskujemy od osób trzecich. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od osób trzecich. Na przykład, partner biznesowy, np. instalator instalacji solarnych, agregator usług sieciowych lub zakład energetyczny, może udostępnić nam dane kontaktowe i informacje dotyczące energii, jeśli wyraziłeś zainteresowanie uzyskaniem informacji o naszych produktach lub usługach albo rodzajach produktów lub usług, które oferujemy. W podobny sposób partner biznesowy może udostępnić informacje o profilu lub rejestracji, jeśli pomaga Ci przy założeniu konta Enphase. Możemy uzyskać Twoje dane osobowe (w tym kategorie wymienione powyżej w części "Informacje, które nam przekazujesz") od innych osób trzecich, takich jak partnerzy marketingowi, publicznie dostępne źródła, aktualni klienci Enphase oraz dostawcy danych. W pewnych okolicznościach Enphase zbiera Twoje dane osobowe od Twojego instalatora na Twoje polecenie. Polityka prywatności takich osób trzecich reguluje udostępnianie informacji Enphase oraz inne przetwarzanie danych przez takie podmioty trzecie, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji zalecamy kontakt z tymi podmiotami trzecimi.

Pliki cookie i inne informacje zbierane w sposób zautomatyzowany. My, nasi dostawcy usług i nasi partnerzy biznesowi możemy automatycznie rejestrować informacje na Twój temat, na temat Twojego komputera lub urządzenia mobilnego oraz działań podejmowanych w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem. Informacje, które mogą być zbierane automatycznie, obejmują typ i numer wersji systemu operacyjnego komputera lub urządzenia mobilnego, producenta i model, identyfikator urządzenia (taki jak Google Advertising ID lub Apple IDFA for Advertising), typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, adres IP, stronę internetową odwiedzoną przed przejściem do naszej witryny, ogólne informacje o lokalizacji, takie jak miasto, stan lub obszar geograficzny; oraz informacje o korzystaniu z Serwisu i działaniach podejmowanych w ramach Serwisu, takie jak przeglądane strony lub ekrany, czas spędzony na danej stronie lub ekranie, ścieżki nawigacji między stronami lub ekranami, informacje o aktywności na danej stronie lub ekranie, czas dostępu oraz długość dostępu. Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi mogą z czasem gromadzić tego typu informacje za pośrednictwem witryn internetowych i aplikacji mobilnych innych firm. Jeśli to partner reklamowy Enphase pozyskał Twoje dane osobowe, sposób wykorzystania tych informacji będzie regulować polityka prywatności takiego partnera reklamowego. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Twoich danych, zebranych w sposób opisany w niniejszym punkcie, można znaleźć poniżej w części zatytułowanej "Wyświetlanie reklam".

Na naszych stronach internetowych informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie, plików pamięci masowej przeglądarki (znanych również jako obiekty przechowywane lokalnie lub "LSO"), sygnałów nawigacyjnych [ ang. web beacons] i podobnych technologii. Nasze wiadomości e-mail mogą również zawierać sygnały nawigacyjne. W naszej aplikacji mobilnej możemy gromadzić te informacje bezpośrednio lub za pomocą zestawów do tworzenia oprogramowania („SDK") innych firm. Zestawy SDK mogą umożliwiać osobom trzecim zbieranie informacji bezpośrednio z naszej aplikacji mobilnej.

Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie .

Skierowania. Użytkownicy Serwisu mogą mieć możliwość kierowania do nas innych osób. Jeśli jesteś użytkownikiem, możesz przesłać do nas osobę poleconą wyłącznie wtedy, gdy masz pozwolenie na przekazanie nam danych kontaktowych osoby polecanej, abyśmy mogli się z nią skontaktować.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe dla następujących celów lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności lub w czasie gromadzenia:

W celu prowadzenia naszej działalności. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia i ulepszania naszej działalności, w tym świadczenia żądanych przez Ciebie usług (w tym Serwisu);

 • przekazywania informacji o naszych produktach i usługach;

 • zakładania i utrzymywania Twojego profilu użytkownika w Serwisie;

 • umożliwienia korzystania z funkcji bezpieczeństwa Serwisu, takich jak wysyłanie kodów bezpieczeństwa pocztą elektroniczną lub SMS-em oraz zapamiętywania urządzeń, z których uprzednio logowałeś się do Serwisu;

 • ułatwianie korzystania z funkcji społecznościowych w ramach Serwisu; takich jak udostępnianie funkcji czatu lub wiadomości;

 • komunikowania się z Tobą w sprawie Serwisu, w tym poprzez wysyłanie powiadomień o zużyciu i produkcji energii przez instalację, ogłoszeń, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wsparcia technicznego, spraw związanych z usługami oraz wiadomości administracyjnych;

 • komunikowania się z Tobą na temat wydarzeń, programów lub konkursów, w których bierzesz udział;

 • zrozumienia Twoich potrzeb i zainteresowań oraz spersonalizowania Twoich doświadczeń związanych z Serwisem i naszą komunikacją;

 • zapewnienia obsługi klienta i utrzymania Serwisu; oraz

 • reagowania na przekazywane nam przez Ciebie prośby, pytania i informacje zwrotne.

W celu badania i rozwoju. Analizujemy sposób w jaki korzystasz z Serwisu (w tym Twoje dane osobowe, w tym m.in dane demograficzne) w celu ulepszenia Serwisu, opracowania nowych produktów i usług oraz marketingu i promocji naszej działalności.

W celu wysyłania informacji marketingowych i promocyjnych. Możemy wysyłać komunikaty marketingowe związane z Enphase w zakresie dozwolonym przez prawo. Odbiorcy naszych materiałów marketingowych będą mieli możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych i promocyjnych, które w zależności od dokonanego przez Ciebie wyboru, mogą być udostępniane za pośrednictwem konkretnych kanałów np. SMS, MMS, email lub telemarketing. Informacje o tym w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów znajdują się w Rezygnacja z komunikacji marketingowej części „Rezygnacja z komunikacji marketingoweh” poniżej.

Aby wyświetlać reklamy. Możemy współpracować z partnerami reklamowymi w celu wyświetlania reklam w Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi (np. Google Ads, Google Analytics, Facebook i inni) mogą automatycznie gromadzić Twoje dane gdy korzystasz z Serwisu, za pomocą takich metod, jak pliki cookie i inne technologie śledzenia (opisane poniżej). Tacy zewnętrzni reklamodawcy mogą wykorzystywać Twoje dane w celu wyświetlania reklam w Serwisie lub w innych miejscach w Internecie, które mogą być kierowane do Ciebie na podstawie Twojego sposobu korzystania z Serwisu lub Twoich aktywności w innych miejscach w Internecie. Zapoznaj się z poniższą informacją „Ukierunkowana reklama internetowa” aby dowiedzieć się więcej o Twoich wyborach w związku z reklamami, które są Ci dostarczane przez naszych zewnętrznych partnerów reklamowych.

Ukierunkowane reklamy internetowe obejmują wyświetlanie reklam w mediach społecznościowych za pośrednictwem programów oferowanych przez partnerów, takich jak Facebook Lookalike Audience. Facebook Lookalike Audience umożliwia nam dotarcie do użytkowników Facebooka, którzy "wyglądają jak" nasi obecni lub potencjalni klienci. Grupa podobnych odbiorców wykorzystuje istniejącą niestandardową/spersonalizowaną grupę odbiorców jako „grupę początkową", która może zawierać identyfikatory dostarczone przez nas, takie jak adres Twój e-mail, lub identyfikatory internetowe zbierane automatycznie, takie jak informacje o użytkowaniu lub dane urządzenia. W tym celu, w zakresie dozwolonym przez prawo, możemy przekazywać Twoje dane kontaktowe do serwisu Facebook, aby na tej podstawie Facebook mógł budować grupę podobnych użytkowników. Podobni odbiorcy pomagają dotrzeć do osób, które są podobne do Ciebie, w celach takich jak pozyskiwanie klientów, rejestracja w witrynie i budowanie świadomości marki.

Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w zakresie, który jest według naszego przekonania niezbędny lub właściwy aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, zgodnymi z prawem żądaniami i procedurą prawną np. w celu odpowiedzi na wezwania sądu lub wnioski organów rządowych.

W celu ochrony praw, zapobiegania oszustwom i zapewnieniu bezpieczeństwa. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe i przekazywać je organom ścigania, władzom państwowym i podmiotom prywatnym, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne, aby: (a) chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność zarówno naszą, Twoją jak i innych osób (w tym w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami); (b) egzekwować warunki i zasady obowiązujące w ramach Serwisu, oraz (c) chronić, weryfikować i zapobiegać działalności oszukańczej, szkodliwej, nieuprawnionej, nieetycznej lub nielegalnej.

Za Twoją zgodą. W pewnych okolicznościach możemy poprosić Cię o zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie lub udostępnianie Twoich danych osobowych np. gdy jest to wymagane przez prawo lub w związku z konkretną ofertą, w której decydujesz się uczestniczyć.

W celu tworzenia danych zanonimizowanych, zagregowanych lub pozbawionych cech identyfikacyjnych. Na podstawie danych osobowych Twoich i innych osób, których dane osobowe gromadzimy, możemy tworzyć dane zanonimizowane, zagregowane lub pozbawione cech identyfikacyjnych. Dane osobowe przekształcamy w dane zanonimizowane, zagregowane lub pozbawione cech identyfikacyjnych, usuwając dane, które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Możemy wykorzystywać takie zanonimizowane, zagregowane lub pozbawione cech identyfikacyjnych dane i udostępniać je podmiotom trzecim w celach biznesowych, które są zgodne z prawem, w tym w celu analizowania i ulepszania Serwisu oraz promowania naszej działalności.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej następującym podmiotom.

Za Twoją zgodą. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub zgodnie z innymi instrukcjami, które nam przekażesz.

Aby spełnić Twoje żądanie. W celu wywiązania się z naszych obowiązków wobec Ciebie lub obowiązków kontraktowych lub spełnienia Twojego żądania, możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych. Przykładowo, jeśli zamawiasz produkt, musimy udostępnić Twoje dane kontaktowe naszemu dostawcy usług transportowych; jeśli chcesz uzyskać wycenę od instalatora, musimy przekazać mu Twoje dane lub jeśli chcesz zapisać się do programu Grid Services, możemy mieć obowiązek przekazania Twoich danych kontaktowych i informacji o instalacji przedsiębiorstwu energetycznemu lub agregatorowi.

Podmioty powiązane. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom dominującym, zależnym i powiązanym w celach zgodnych z niniejszą Polityka Prywatności.

Dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom i podmiotom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu lub pomagają nam w prowadzeniu Serwisu (np. podmiotom przetwarzającym płatności, świadczącym usługi wsparcia klienta, usługi hostingu, analityki, dostarczania wiadomości e-mail, marketingu, zarządzania bazami danych, a także usługi przygotowywania i składania wniosków o zezwolenia i rabaty).

Dostawcy energii będący osobami trzecimi. Na Twoje polecenie możemy udostępniać lub polecać naszym usługodawcom udostępnianie Twoich danych osobowych partnerom zewnętrznym będącym dostawcami energii lub umożliwiać partnerom zewnętrznym będącym dostawcami energii zbieranie informacji bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu. Na przykład możemy udostępnić Twoje dane, jeżeli zechcesz podpisać umowę z zewnętrznym dostawcą energii (np. z dostawcą energii elektrycznej lub agregatorem energii) lub złożyć wniosek do przedsiębiorstwa energetycznego lub organu państwowego. Udostępniane dane mogą obejmować m.in. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o lokalizacji instalacji, informacje o numerze identyfikacyjnym licznika oraz dane z licznika o zwiększonej wartości przychodu [ang. augmented revenue grade meter data]. Każde takie wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę energii, o którym mowa w tym akapicie, będzie regulowane przez politykę prywatności takiego dostawcy. Tym samym, sugerujemy, abyś zapoznał się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez zewnętrznego dostawcę energii, aby wiedzieć jakie praktyki w zakresie ochrony prywatności stosuje ten podmiot.

Instalatorzy i ich partnerzy. Jeśli udzielisz nam pozwolenia, możemy udostępnić Twoje dane instalatorowi instalacji Enphase w celu ułatwienia transakcji, monitorowania i serwisowania produktu Enphase, obsługi klienta lub innych celów. Dane mogą obejmować zużycie energii przez instalację oraz czas użytkowania. Instalator może współpracować z innymi firmami, którym udostępnia Twoje dane (np. w zakresie usług raportowania o świadectwach pochodzenia odnawialnej energii solarnej ("SREC"), z właścicielami będącymi osobami trzecimi, jeśli finansujesz swoją instalację przy pomocy leasingu lub umowy zakupu energii elektrycznej, lub z konserwatorami instalacji).

Deweloperzy korzystający z naszego interfejsu API. Za pośrednictwem naszego interfejsu API możemy udostępniać deweloperom Twoje dane osobowe oraz dane o wydajności instalacji. Udostępnianie informacji odbywa się po uzyskaniu Twojej pisemnej zgody. Wraz z deweloperami korzystającymi z naszego API jesteśmy współadministratorami wszelkich danych, które im udostępniamy, lecz odrębnymi administratorami w odniesieniu do innych czynności przetwarzania, które podejmują. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z przysługujących Ci praw podmiotu, którego dane dotyczą, możesz skontaktować się z nami lub deweloperem.

Sieci mediów społecznościowych i reklamodawcy. W zależności od Twoich preferencji marketingowych, udostępniamy informacje sieciom mediów społecznościowych, takim jak Facebook, oraz reklamodawcom w celu prezentowania Ci naszych reklam na innych platformach. Na przykład, możemy udostępniać Facebookowi informacje o działaniach, które podejmujesz na naszej stronie internetowej, takich jak wizyty na naszej stronie internetowej, interakcje na naszej stronie internetowej, korzystanie z narzędzi Facebooka, takich jak Facebook Connect, oraz informacje zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, w tym piksela Facebooka. Umożliwia nam to mierzenie skuteczności naszych reklam, ulepszanie naszych praktyk marketingowych i pomaga nam w dostarczaniu Ci bardziej dopasowanych reklam (w tym w mediach społecznościowych, takich jak Facebook): w przypadku tej działalności jesteśmy współadministratorem danych osobowych z Facebook Ireland. Oznacza to, że musimy przekazać Ci niniejszą informację, ale jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw ochrony danych, powinieneś skontaktować się z Facebookiem. Dalsze informacje, w tym informacje dotyczące sposobu, w jaki Facebook umożliwia korzystanie z przysługujących Ci praw do ochrony danych osobowych, a następnie przetwarza dane jako niezależny administrator danych osobowych znajdują się tutaj: Polityka dotycząca danych osobowych Facebooka w Irlandii .

Inni użytkownicy Serwisu i społeczności. Możemy udostępniać funkcje, które umożliwiają Ci ujawnianie danych osobowych innym użytkownikom Serwisu lub społeczności w celu wymiany pomysłów i informacji lub w celu innego rodzaju komunikacji. Na przykład, możesz mieć możliwość przesyłania informacji za pośrednictwem strony Enphase Developer Website lub forum Enphase Community, i możesz zdecydować się na wyświetlanie swojego imienia i nazwiska, nazwy użytkownika oraz linku do Twojego profilu użytkownika wraz z przesyłaną treścią. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób inni użytkownicy lub osoby trzecie wykorzystują dane osobowe udostępnione przez Ciebie innym użytkownikom lub publicznie.

Profesjonalni doradcy. Możemy ujawniać Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych przez nich na naszą rzecz usług.

Organy państwowe i podmioty prywatne. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w związku z ochroną praw, zapobieganiem oszustwom i zapewnieniu bezpieczeństwa, zgodnie z powyższą informacją .

Przekazywanie danych w wyniku transakcji pomiędzy podmiotami. Możemy sprzedać, przenieść lub w inny sposób udostępnić część lub całość naszej działalności lub aktywów, w tym Twoje dane osobowe, w związku z transakcją biznesową (lub potencjalną transakcją biznesową), taką jak zbycie przedsiębiorstwa, fuzja, konsolidacja, przejęcie, reorganizacja lub sprzedaż aktywów, lub w przypadku upadłości lub rozwiązania.

Twój wybór

W tej części opisujemy prawa oraz opcje wyboru dostępne dla wszystkich użytkowników. Poniżej przedstawiamy również informację dla użytkowników znajdujących się na terenie Unii Europejskiej o przysługujących im prawach.

Dostęp lub aktualizacja Twoich danych, Jeśli zarejestrowałeś się na koncie Enphase, możesz przeglądać i aktualizować niektóre dane osobowe w Twoim profilu konta, logując się na Konto Enphase.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub chciałbyś sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingowych, możesz zawsze nas o tym powiadomić postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji lub wypisania się z subskrypcji znajdującymi się na dole wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@enphaseenergy.com lub, jeśli posiadasz konto Enphase for Enlighten, poprzez dostosowanie swoich preferencji w sekcji ustawień zarówno dla aplikacji mobilnych, jak i internetowych. Jeśli otrzymujesz od nas marketingowe wiadomości tekstowe, możesz powiadomić nas odpowiadając STOP na naszą wiadomość marketingową. Nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, może nadal otrzymywać informacje związane z usługami oraz inne informacje niemarketingowe.

Pliki cookie i przechowywanie danych w przeglądarce. Możemy zezwolić dostawcom usług i innym osobom trzecim na korzystanie z plików cookie i podobnych technologii w celu śledzenia Twojej aktywności podczas przeglądania Serwisu i stron internetowych osób trzecich. Więcej informacji dostępnych jest tutaj: Polityka dotycząca plików cookie .

Ustawienia prywatności. W Serwisie możemy udostępnić pewne ustawienia prywatności, takie jak opcje kontrolowania tego w jaki sposób i czy udostępniamy Twoje dane instalatorom. Jeśli są one dostępne, można z nich korzystać za pomocą ustawień zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i internetowych.

Ukierunkowana reklama internetowa. Niektórzy partnerzy biznesowi, którzy mogą gromadzić informacje o działaniach użytkowników w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, mogą być członkami organizacji lub programów, które zapewniają osobom fizycznym możliwość wyboru w zakresie wykorzystania ich zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych lub korzystaniem z aplikacji mobilnych do celów reklamy ukierunkowanej. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam na stronach internetowych należących do Network Advertising Initiative, klikając tutaj lub Digital Advertising Alliance, klikając tutaj. Użytkownicy europejscy mogą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam na stronach internetowych członków European Interactive Digital Advertising Alliance, klikając tutaj wybierając kraj użytkownika, a następnie klikając "Twoje wybory" (lub link o podobnym tytule). Użytkownicy naszych aplikacji mobilnych mogą zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam w aplikacjach mobilnych za pośrednictwem członków Digital Advertising Alliance, instalując aplikacje mobilne AppChoices, dostępne tutaj , i zaznaczając opcje wybrane przez użytkownika. Należy pamiętać, że możemy również współpracować z firmami, które oferują własne mechanizmy rezygnacji, a firmy te mogą nie uczestniczyć w mechanizmach rezygnacji, o których mowa i do których linki podajemy powyżej.

Jeśli zrezygnujesz z reklam ukierunkowanych, nadal będzie widział reklamy online, ale mogą one nie być skierowane do Ciebie. Nawet jeśli postanowisz zrezygnować z reklam ukierunkowanych, nie wszystkie firmy obsługujące reklamę behawioralną online są objęte mechanizmami rezygnacji opisanymi powyżej. Możesz więc nadal otrzymywać niektóre pliki cookie i dostosowane reklamy od firm, które nie zostały wymienione.

Wybranie opcji nie udostępniania swoich danych osobowych. Jeżeli prawo wymaga od nas gromadzenia Twoich danych osobowych, a Ty ich nie udostępniasz lub poprosisz nas o ich usunięcie, możemy nie być w stanie oferować dostępu do Serwisu. Ponadto jeżeli (1) nie udostępnisz nam swoich danych osobowych, o które zostaniesz poproszony, (2) wycofasz uprzednio udzieloną zgodę lub (3) zażądasz usunięcia swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci Serwisu lub może to mieć wpływ na jego jakość. Poinformujemy Cię o tym jakie informacje musisz podać, aby korzystać z Serwisu poprzez wskazanie ich jako wymagane w momencie ich zbierania lub w inny odpowiedni sposób.

Inne witryny, aplikacje i serwisy mobilne

Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych usług online obsługiwanych przez osoby trzecie. Takie linki nie oznaczają naszego wsparcia dla danej osoby trzeciej ani nie oznaczają, że jesteśmy z nią powiązani. Ponadto nasze treści mogą być umieszczane na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych lub usługach internetowych, które nie są powiązane z naszą firmą. Nie kontrolujemy witryn internetowych, aplikacji mobilnych ani usług online osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Inne witryny i serwisy internetowe stosują różne zasady dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania Twoich danych osobowych . Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności innych stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług online, z których korzystasz.

Praktyki w zakresie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. W celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych stosujemy szereg zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i fizycznych. Ryzyko związane z bezpieczeństwem jest jednak nieodłącznym elementem wszystkich technologii internetowych i informatycznych, dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nasza siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych i może mieć dostawców usług w innych krajach. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych lub innych miejsc znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją lub krajem, w których przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiej samej ochrony jak przepisy obowiązujące w Twoim stanie, prowincji lub kraju. Użytkownicy z Unii Europejskiej powinni zapoznać się z ważnymi informacjami podanymi poniżej dotyczącymi przekazywania danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej.

Dzieci

Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez jego zgody, powinien się z nami skontaktować. Usuniemy takie dane z naszych plików możliwie najszybciej. Zachęcamy zaniepokojonych rodziców do skontaktowania się z nami.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy Cię o tym, aktualizując datę niniejszej Polityki Prywatności i umieszczając ją w Serwisie. Możemy, a jeśli wymaga tego prawo będziemy, również przekazywać powiadomienia o zmianach w niniejszej Polityce Prywatności za pomocą dodatkowych metod, które naszym zdaniem mogą do Ciebie dotrzeć, takich jak e-mail (jeśli masz konto Enphase, na którym posiadamy Twoje dane kontaktowe).

Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu przez nas nowych warunków lub po wprowadzeniu nowych zmian w Serwisie (lub w inny sposób wskazany w momencie publikacji). We wszystkich przypadkach, dalsze korzystanie z Serwisu po opublikowaniu lub wejściu w życie daty podanej w powiadomieniu o zmienionej Polityce Prywatności oznacza, że zgadzasz się na warunki zmienionej Polityki Prywatności.

W jaki sposób można się z nami skontaktować

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności prosimy kierować do nas za pośrednictwem strony internetowej tutaj lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@enphaseenergy.com. Można również wysłać do nas pismo pocztą na adres dostępny pod linkiem:

Enphase Energy, Inc.
Do wiadomości: Legal – Privacy
47281 Bayside Pkwy.
Fremont, CA 94538
P: (877) 797-4743

Informacja dla użytkowników europejskich

Informacje podane w niniejszej części „Informacje dla użytkowników europejskich" odnoszą się wyłącznie do osób znajdujących się w Europie.

Dane osobowe. Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „danych osobowych" oznaczają odniesienia do „danych osobowych” podlegających europejskim przepisom o ochronie danych.

Administrator danych i przedstawiciel. Enphase jest administratorem Państwa danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, dla celów europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Naszym przedstawicielem w Europie jest: Enphase Energy NL B.V., z siedzibą pod adresem Het Zuiderkruis 65, 5215 MV 's -Hertogenbosch, Haga, Holandia.

Podstawy prawne przetwarzania danych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Nasze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, zostały opisane w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych poniżej celów przetwarzania znajdują się w powyższej części zatytułowanej "W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe".

Podstawa prawna

 • W celu obsługi Serwisu

Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy dotyczącej świadczenia Serwisu lub w celu podjęcia czynności, których żądasz przed zarejestrowaniem się do Serwisu. Jeśli nie zawarliśmy z Tobą umowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w związku ze świadczeniem Serwisu, do których masz dostęp i o które prosisz.

 • W celu administrowania wydarzeniami, programami i konkursami
 • Dla celów działań badawczo-rozwojowych
 • Aby wysyłać Ci informacje marketingowe i promocyjne
 • Aby wyświetlić reklamy
 • W celu ochrony praw, zapobiegania oszustwom i zapewnieniu bezpieczeństwa
 • W celu tworzenia danych anonimowych, zagregowanych lub pozbawionych cech identyfikacyjnych
 • Aby odpowiedzieć na Twoje zapytania
 • Aby ulepszyć nasze produkty i Usługi

Działania te stanowią nasz uzasadniony interes. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do tych działań, jeśli wpływ na Twoją osobę ma charakter nadrzędny wobec naszego interesu prawnego (chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub przepisy prawa wymagają inaczej).

 • Aby zachować zgodność z prawem

Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

 • Za Twoją zgodą

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. W przypadku, gdy opieramy się na Twojej zgodzie, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w sposób wskazany w trakcie wyrażania zgody lub w Serwisie.

 

Wykorzystanie do nowych celów. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów nieopisanych w niniejszej Polityce prywatności, jeśli jest to dozwolone przez prawo, a cel jest zgodny z celem, dla którego zgromadziliśmy Twoje dane osobowe. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w celach niezwiązanych, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy obowiązującą podstawę prawną.

Wrażliwe dane osobowe. Prosimy Cię o nieprzekazywanie nam wrażliwych danych osobowych (np. danych dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub cech genetycznych, wyroków skazujących oraz czynów zabronionych, lub przynależności do związków zawodowych) za pośrednictwem Serwisu lub w inny sposób.

Jeśli przekażesz nam jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe w trakcie korzystania z Serwisu, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas i wykorzystywanie takich danych wrażliwych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas takich danych wrażliwych, prosimy o nieprzekazywanie nam takich danych za pośrednictwem naszego Serwisu.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych, do ustalenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu zapobiegania oszustwom.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

Gdy nie będziemy już potrzebować danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Twoje dane osobowe i odizolujemy je od dalszych operacji przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie. Jeżeli dokonamy anonimizacji Twoich danych osobowych (tak, że nie będzie można ich już powiązać z Tobą), będziemy mogli korzystać z tych informacji przez czas nieokreślony bez konieczności powiadamiania Cię o tym.

Twoje prawa

Europejskie przepisy o ochronie danych osobowych przyznają Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Jeśli znajdujesz się na terenie Unii Europejskiej, możesz poprosić nas o podjęcie następujących działań w związku z Twoimi danymi osobowymi, które przechowujemy:

 • Prawo dostępu do danych. Przekazanie informacji na temat Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz zapewnienie Ci dostępu do Twoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych. Aktualizacja lub poprawienie nieprawidłowości dotyczące Twoich danych osobowych.

 • Prawo żądania usunięcia danych. Usunięcie swoje dane osobowe.

 • Prawo przekazania danych. Przekazanie kopii Twoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej.

 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Możesz sprzeciwić się wobec powoływania się przez nas na nasz uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które wpływa na Twoje prawa.

 • Prawo udzielenia dyspozycji. Możesz wydać dyspozycje dotyczące zarządzania Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci.

 • Wycofanie zgody . Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną przez siebie zgodę. Wycofanie zgody jest skuteczne tylko w odniesieniu do przyszłego przetwarzania, tzn. wycofanie zgody nie wpływa na zgodość z prawem przetwarzanie Twoich danych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe żądania możesz przesłać na adres privacy@enphaseenergy.com lub na nasz adres pocztowy wskazany powyżej. Możemy poprosić Cię o szczegółowe informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i obsłużyć Twój wniosek.

Obowiązujące prawo może wymagać od nas odrzucenia Twojej prośby albo zezwalać nam na to. Jeśli odmówimy spełnienia Twojego żądania, poinformujemy Cię o przyczynach odmowy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych lub naszej odpowiedzi na Twoje żądania dotyczące Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować lub złożyć skargę do organu nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych w Twojej jurysdykcji. Możesz znaleźć ten właściwy organ nadzorczy tutaj.

Transgraniczne przekazywanie danych

Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe poza Europę do kraju, który nie został uznany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, przekazanie takie nastąpi:

 • zgodnie z przestrzeganiem przez odbiorcę standardowych klauzul umownych lub Wiążących Reguł Korporacyjnych ,

 • na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą ,

 • zgodnie z innymi rozwiązaniami dozwolonymi przez obowiązujące przepisy prawa europejskiego.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu Twoich danych osobowych poza Europę.